Kurumbang Genealoges and Histry 2nd addition (B.S.2068)                    कुरुम्बाङ वंशावली र इतिहास दोस्रो संस्करण वी. सं. २०६८

KURUMBANG BANGSHAWALI 1st ADDITION 2051/2052

आदरणीय कुरुम्बाङ वंशका अग्रज दाजुभाइमा हार्दिक आसेवारो ! काम थालेपछि मेलोमेसो आउछ, यहाँ कुरुम्बाङ वंशावली प्रथम संस्करणलाई आधुनिकीकरण गरी वेबसाइटमा पाठक वृन्दहरूलाई आजको विज्ञान र प्रविधिको सफल युगमा हाम्रो वंशावलीलाई पुस्तकमा साथै वंशहरू बीच मात्र समिति नराखी वेबसाइटमा पनि प्रकाशन गरी सारा संसारलाई छर्लङ्ग देखाउने उद्देश्य हो । कारण संसारमा छरिनु भएका कुरुम्बाङ्हरूले हेर्न अनि जानकारी लिनु आवश्यक देखिन्छ । कुनै त्रुटिहरू भएमा क्षमा चाहन्छु, वंशावलीको प्रथम संस्करणमा धेरै त्रुटिहरू देखिन्छ तर त्यो त्रुटिहोइन सुधार्नेबाटो हो । सबै ठाउँको कुरुम्बाङलाई समेटेर एकमुस्ट वंशावली तयार पार्नु भनेको कम मिहिनेत होइन । यो ठूलो उपलब्धि ठान्नु पर्छ । यहाँ धेरै अग्रजहरूका आ-आफ्नो भूमिका निस्चितनै छ वंशावली सङ्कलक समिति  साथै लेखक भीमराज र देशराज मा धेरै धेरै धन्यबाद,र दोस्रो संस्करणको बारे अति आवश्यक देखिन्छ, कुरागर्नु सजिलो छ तर कामगर्नु गाह्रो हुँदोरहेछ । जेहोस यो सुधारलाई मध्यनजर गर्दै E-mail र हुलाक द्वारा सुधारको सुझावहरू आइरहन्छ भन्ने आशा राखेको छु वा कोही दाजुभाइले गर्दैहुनुहुन्छ भने म सँग भएको सामग्री र सुझाव पठाइ दिनेछु । लसुनेको वंशावली सुधारिएको छ । आफू बसेको ठाउँको आफैं सुधार्नु अति आवश्यक देखिन्छ । यहाँ पुस्ता को आधार मा नम्बर दिएको छ जस्तै- १५ औं पुस्ताले १६ औं पुस्तालाई छोरा, भतिज भन्नु पर्छ भने १६ औं पुस्ताले १५ औं पुस्तालाई बाबु, बढाबाबु र काका भन्नु पर्छ वा हुन आउछ । यहाँ नामचोक नामहाङदिङको पुस्तालाई o पुस्ता मानेको छ र नयाँ पुस्ताहरू अविवाहित वा सन्तान हुन बाँकी भएकोमा खाली छोडेको छ ।   यहाँ उदाहरण जस्तै:
१ पुस्ता पछि २.१ पुस्ता यसरी राखेको  छ, पहिलो पुस्ताको सन्तान दोस्रो पुस्ता २.१, २, ३, ४  चार भाइ भन्ने बुझ्नु होला ।

       यहाँ धेरै नमिलेको देखिन्छ, पाँचथारको दाजु भाइहरूको जस्ताको तस्तै सार्ने प्रयास गरेको छ, तर टैपिङ त्रुटिहरू हुन सक्छ त्यसमा सच्याइ सहयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने विश्वास गरेको छु । यहाँ एउटै बाजेको सन्तान, दाजुलाई भतिज र भतिजलाई नाती भएको पनि पाइन्छ ।

0   नामचोक नामहाङदिङ
१.  नामहाङ दिङ
२.  सिद्धिइङ 
३.  आगेक्मी
४.  आबोङमी
५.  पन्थोक्प 
६.  भमोसो हाङ 
७.  थासो हाङ 
८.  भुदेप्पा 
९.  चाहाङ्थो हाङ
१०. इन्दुक हाङ
११. इस्पोखा 
१२. नुवाप   
१३. कयापा
१४. मुदक हाङ
१५. नेम हाङ
१६. तेन हाङ
१७. योमा हाङ
१८. सिमा हाङ
१९. मुखे हाङ
२०. चामा सुदी
२१. कुरुम्बाङ  
२२. नेक्यो चुक्पा
२३. मायु हाङ कुरुम्बाङ    २४.१ सिद्धिङ हाङ  २. तिर हाङ   ३. भर हाङ   ४. सम्मेत हाङ 

Poklabang Simle ma basne Kurumbang Bangsa


२४. सिद्धिङ हाङको सन्तान तेह्रथुम पोक्लबाङ (पोक्लबुङ), सिम्ले गा.वि.स. मा फैलिएर बसेका छन् ।   
२४. तिर हाङको सन्तान पाँचथर हाँगुम मा फैलिएर बसेका छन् ।
२४. भर हाङको सन्तान पाँचथर आरुबोटे, आँसराङ, वसाँगु र भरलेनी मा फैलिएर बसेका छन् ।   
२४. सम्मेत हाङको सन्तान जिल्ला तेह्रथुम सुङनाम (सबा नाम्बा) गा.वि.स. वार्ड नं. ७ लसुने मा फैलिएर बसेका छन् ।
    पोक्लाबाङ बाट छुट्ने मा मुख्य यी चार भाइ देखिन्छ पोक्लबाङ, सिम्ले, भागटेनी र सेरोफेरो गाउँको कुरुम्बाङ वंश 
२४. सिद्धिङ हाङ        २५. हाङगगुरु   २. हाङ फोक्वा

२५ औ पुस्ता


२५. हाङ्ग गुरु          २६.१ बेगुम    २. हाङ्जाजित
२५. हाङ फोक्वा        २६.१ जुग राई    २. कास्त राई (अपुताली) ३. नुम हाङ


२६ औ पुस्ता

२६. बेगुम                २७.१ आज वीर  २. धन हाङ   ३. दुम्सी   ४. नकले लामा
२६. हाङ्जाजित         सन्तान कतै जनाएको छइन
२६. जुग राई            २७.१ काजमत राई  २. युगम राई ३. हाङ भक्त  ४. नान्छो हाङ
२६. कारस्त राई        अपुताली
२६. नाम हाङ           २७.१ सेन मकवान राई

२७. औ पुस्ता

२७. आज वीर          २८.१ सम्बु हाङ
२७. धना हाङ           २८.१ बली हाङ    २. चन्द्र हाङ
२७. दुम्सी               २८.१ गोपाल सिङ
२७. नकले लामा       २८.१ भक्त सिङ    २. दिल वीर
२७. काज मत          २८.१ आद्ररु       २. कर वीर
२७. युगम राई          २८.१ नुम कर्ण    २. देशपाल    ३. मणी हाङ   ४. बल्क कर्ण
२७. हाङ भक्त           सन्तान थाहा भएन
२७. नान्छो हाङ         २८.१ हाङ्फोक्वा    २. आक्षम कर्ण
२७. सेन मक्वान राई  २८.१ हाङ्दी हाङ    २. जग वीर  

२८  औ पुस्ता

२८. सम्बु हाङ           २९.१  पैथन सिङ
२८. बली हाङ            २९.१ बाग वीर         २. महेन्द्र धोज ३. हाङ्सेम हाङ 
२८. चन्द्र हाङ           २९.१ असल धोज      २. बकु वार
२८. गोपाल सिङ        २९.१ बाज हाङ        २. राम दल   ३. रत्न सिङ   ४. गकुल धोज (अपुताली) ५. मेघ नाथ
२८. भक्त सिङ           यो सन्तान इसिबुमा बसेका छन् छोराको नाम थाहा भएन नातिहरु दुई भाइ 
                            (३०.१ सारन् धोज २. जिर मान)
२८. दिल कुमार         २९.१ हस्त राज
२८. आद्ररु               २९.१ सामु हाङ 
२८. कर वीर             २९.१ जगत            २. जंग बरन
२८. नुम कर्ण            २९.१ भगी नन्द      २. अमर मान
२८. देश पाल            २९.१ देश रुप         २. पूर्ण रुप  ३. मन गेट
२८. मणी हाङ           सन्तान थाहा भएन  
२८. बल्क कर्ण          २९.१ धर्म नन्द       २. धर्म धोज ३. महा धोज 
२८. हाङफोक्वा           २९.१ हंस पती        २. भैरुप्सिङ        
२८ अक्षम कर्ण          २९.१ मकवान (अपुताली)  २. श्रीधोज  (अपुताली)  ३. कागन सिङ ४. रज मान     (अपुताली)     
२८. हाङ्दिङ हाङ        २९.१ राम पोती        २. लक्ष्मण  ३. आशा कर्ण (अपुताली) ४. हवक कर्ण ५. धोज वीर 
२८. जग वीर             २९.१ धन पाल (अपुताली)  २. चने जित ३. भगी मान ४. भगी रथ  ५. अजित हाङ (अपुताली)  ६. दर्जिलिङ्गे                                     ७. फौज दल ८. अम्मल सिङ

२९   औ पुस्ता 

२९. पैथन सिङ           ३०.१ आत हाङ
२९. बाग वीर             ३०.१ धन्सेर   २. नाहा कुल  ३. फौद सिङ
२९. महेन्द्र धोज         ३०.१ अमृत बहादुर
२९. हङ्सेम हाङ         ३०.१ जित बहादुर    २.  मक्कर धोज ३. श्री प्रसाद ४. नर वीर
२९. असल धोज          ३०.१ लक्ष्मण   २. हर्क धोज   ३. धन धोज
२९. बकु वार              ३०.१ बहादुर   २. महासेर  ३. तने    ४. कालु सिङ
२९. बाज हाङ            ३०.१ टेक वीर   २. छबी लाल  ३. धन कान्छा
२९. राम दल             ३०.१ धन पाल   २. दौनन्द  ३. खड्का बहादुर
२९. रत्न सिङ            यो सन्तान पर्देशमा छन्  कहाँ छन् थाहा छाइन
२९. गकुल धोज          अपुताली
२९. मेघ नाथ             ३०.१ सेङ्गा   
२९. हस्त राज            ३०.१ जय बहादुर
२९. सामु हाङ             ३०.१ भक्त मान
२९. जगत                  ३०.१ बागत
२९. जंग बरन             ३०.१ चाच हाङ  २. पहल मान
२९. भगी नन्द            ३०.१ आदक
२९. अमर मान           ३०.१ चित राज
२९. देश रुप               ३०.१ बहादुर          २. हाङ्गे   ३. राज बली
२९. पूर्ण रुप               ३०.१ राज बोली
२९. मन गेट              ३०.१ खड्का बहादुर
२९. धर्म नन्द             ३०.१ कामना सिङ
२९. धर्म धोज             ३०.१ ऐत राज
२९. महा धोज             ३०.१ अमृत धोज   २. बुद्धि मल
२९. हंस पती              ३०.१ गोताम सिङ
२९. भैरुप सिङ            ३०.१ आत वीर
२९. मक वान              अपुताली
२९. श्रीधोज                अपुताली
२९. कागन सिङ           ३०.१ कालु बहादुर
२९. राज मान             अपुताली
२९. राम पोती             ३०.१ चन्द्रध्वोज    २. जाल सिङ  ३. रण ध्वोज      
२९. लक्ष्मण                ३०.१ तिलोक सिङ २. भीम राज ३. शुभ गन्ज ४. पंचित हाङ
२९. आशा कर्ण            अपुताली
२९. हवक कर्ण            ३०.१ चौधे
२९. धोज वीर              ३०.१ मैत वीर
२९. धन पाल              अपुताली
२९. चने जित             ३०.१ जङ्ग दल    २. जग दल (पर्देशमा छन् )
२९. भगी मान             ३०.१ ऐमान सिङ  २. जित वीर  ३. खर्दार सिङ ४. जहर सिङ (अपुताली) ५. बाग मान
२९. भगी रथ              ३०.१ खिम्लिङ     २. कानक सिङ ३. माक्ला
२९. आजित हाङ          अपुताली
२९. दर्जिलिङ्गे            अपुताली
२९. फौज दल             ३०.१ रण धोज
२९. अम्मल सिङ         ३०.१ महासिङ  २. राई मान

३०  औ पुस्ता

३०. आत हाङ             ३१.१ रत्न सिङ   २. भगी मान
३०. धन सेर               ३१.१ बिर्ख बहादुर २. श्री बिलास ३. आस बहादुर ४. जय बहादुर ५. जैरुप सिङ ६. सारन धोज                                      ७. आस पोती   ८. निरप्सिङ                
३०. नह कुल              ३१.१ नैन जङ  २. धर्म लाल    ३. हरि प्रसाद
३०. फौद सिङ             ३१.१ शंखर मान  २. बुकुन्दारी    ३. दङग लाल
३०. अमृत बहादुर         ३१.१ चन्द्र बहादुर
३०. जित बहादुर          छोरा एक  भाइ नाम थाहा भएन
३०. मक्कर धोज          ३१.१  मन वीर
३०. श्री प्रसाद              ३१.१ कुल्लु           २. बेलायत
३०. नर वीर                ३१.१ काली बहादुर  २. ओम बहादुर
३०. लक्ष्मण                ३१.१ राम लाल   २. पप्म जङ   ३. धन लाल 
३०. हर्क धोज              ३१.१ कृपा सोर
३०. धन धोज              ३१.१ जैनन्द    २. रघु नाथ    ३. नर सिंह   ४. राम कुमार  ५.  देउ नाथ  ६. मान बहादुर  ७. चन्द्र बहादुर 
३०. बहादुर                 ३१.१ हर्कजङ   २. झार मान  ३. कृष्ण धोज
३०. महा सेर              सन्तान कहाँ छन् थाहा छइन
३०. तने                    सन्तान कहाँ छन् थाहा छइन
३०. कालु सिङ            सन्तान कहाँ छन् थाहा छइन
३०. टेक वीर              ३१.१ सेर बहादुर      २. वीर बहादुर
३०. छबिलाल             ३१.१ गौरी घरबुढा
३०. धन कान्छा           ३१.१ पोन्जी
३०. धन पाल              ३११. शुक पाल
३०. दौनन्द                ३१.१ मंगल सिङ
३०. खड्का बहादुर        ३१.१ नर बहादुर
३०. सेङ्गा                 ३१.१ हर्कजङ
३०. शरन धोज            पर्देशमा छन्
३०. जीरमान               पर्देशमा छन्
३०. जय बहादुर           ३१.१ फुल बहादुर     २. प्रेम बहादुर  ३. कुल बहादुर  ४. पदम बहादुर ५. रुद्र बहादुर ६. नर बहादुर
३०. भक्त मान             ३१.१ रन मुखी
३०. बाग दल              ३१.१ दौनन्द   २. नर वीर   ३. रन्धोज  (अपुताली)
३०. चाच हाङ              ३२.१ बिर्ख बहादुर    २. जहर सिङ
३०. पहल मान            थाहा भएन
३०. आदक                 ३१.१ बल जित       २. कालु सिङ
३०. चित राज             ३१.१ धन राज
३०. बहादुर                 ३१.१ चाच वीर
३०. हाङ्गे                  ३१.१ पच हाङ   २. देवान सिङ  ३. राण हाङ   ४. गजुर सिङ
३०. राज बली              थाहा भएन
३०. राज बोली              ३१.१ कालु सिङ        २. अगम धोज
३०. खड्क बहादुर          ३१.१ मात बर सिङ    २. जगत बहादुर     ३. नर बहादुर
३०. कमान सिङ            ३१.१ पदम बहादुर  
३०. ऐत राज                ३१.१  गंगा बहादुर     २. पञ्चन सिङ             
३०. अमृत धोज             ३१.१ रत्न बहादुर
३०. बुद्धि मल               ३१.१ देउ नन्द
३०. गोताम सिङ            ३१.१ पदम लाल      २. जित लाल      ३. श्रीनन्द
३०. आत वीर                ३१.१ श्रीमान      २. कर्लोट मान 
३०. कालु सिङ               ३१.१ सुर वीर
३०. चन्द्र धोज               ३१.१ रण सोर    २. नारान धोज
३०. जाल सिङ               
३०. रण धोज                ३१.१ कमल
३०. तिलोक सिङ            ३१.१ रण बहादुर
३०. भीम राज               ३१.१ बल बहादुर    २. राम प्रसाद
३०. शुभ गन्ज               ३१.१ सेर बहादुर   २. बल बहादुर
३०. पंचित हाङ              ३२.१ जित बहादुर   २. भालु सिङ
३०. चौधे                      ३१.१ लाल बहादुर
३०. मैत वीर                 ३१.१ बखान सिङ    २. धन दल
३०. जङ्ग दल               ३१.१ जस बहादुर
३०. जगत दल               पर्देश मा छन कहाँ छन् थाहा छइन                                                  
३०. ऐम हाङ                 अपुताली
३०. जित वीर                ३१.१ जगर मान    २. प्रज बहादुर  ३. एब जित
३०. खर्दार सिङ              ३१.१ भादत
३०. जहर सिङ               अपुताली
३०. बाग मान                ३१.१ हिनाम
३०. खिम्लिङ

३०. कानक सिङ             थाहा भएन
३०. माक्ला                   
३०. रण धोज                ३१.१ श्री पाल       २. राम प्रसाद
३०. महा सिङ               ३१.१ रुद्र बहादुर   २. सेर बहादुर (अपुताली)
३०. राई मान                ३१.१ पूर्ण बहादुर  २. अचल सिङ


३१   औ पुस्ता

३१. रत्न सिङ               ३२.१ कालु सिङ 
३१. भगीमान               ३२.१  धन हाङ       २. कुल बहादुर
३१. बिर्ख बहादुर           ३२.१ धन भक्त       २. राम भक्त      ३. पदम बहादुर    ४. मान प्रसाद
३१. श्रीबिलास              ३२.१ बारन सिङ
३१. आस बहादुर          ३२.१ नारन दल
३१. जय बहादुर           ३२.१  दुर्गा प्रसाद
३१. जैरुप सिङ            ३२.१ बल वीर         २. प्रसाद सिङ   ३. इन्द्र बहादुर   ४. पूर्ण बहादुर  ५. प्रेम बहादुर     ६. पूर्ण हाङ
३१. सारन धोज            ३२.१ वीर बहादुर     २. आजित मान
३१. आस पोती             ३२.१ ललित बहादुर २. भक्त बहादुर  ३. बंम प्रसाद    ४. जगत बहादुर
३१. निरप सिङ            ३२.१ गंगा बहादुर
३१. नैन जङ               ३२.१ बुद्धि मान   २. चन्द्र बहादुर
३१. धर्म लाल              ३२.१ नर बहादुर   २. दल बहादुर   ३. पूर्ण हाङ
३१. हरि प्रसाद             ३२.१ मक्कर नन्द
३१. शंखर मान            ३२.१ नेप्टे  २. गबा   ३. तेज ४. टेक   ५. गणेश  ६. मुक्त
३१. बुकुन्दारी              सन्तान थाहा भएन
३१. दङग लाल            सन्तान थाहा भएन
३१. चन्द्र बहादुर          सवै पर्देशमा छन्
३१. हर्क बहादुर           थाहा भएन 
३१. मान वीर              ३२.१ धने    २. जित बहादुर
३१. कुल्लु                  सन्तान थाहा भएन
३१. बेलाइत               सन्तान थाहा भएन
३१. काली बहादुर        पर्देशमा छन्
३१. ओम बहादुर         ३२.१ साने
३१. राम लाल            ३२.१ हेम बहादुर     २. जगत बहादुर ३. कृति प्रसाद
३१. पप्म जङ             ३२.१ दिल बहादुर    २. हस्त मान     ३. लाइन बहादुर
३१. धन लाल             सन्तान थाहा भएन
३१. कृपा सोर             ३२.१ सिङ्ग बहादुर २. सुन भुँडे   ३. नर बहादुर  ४. इन्द्र बहादुर  ५. रण बहादुर
३१. जैनन्द                ३२.१ अमृत बहादुर
३१. रघु नाथ             सन्तान थाहा भएन
३१. नर सिङ             ३२.१ कमल
३१. तुला राम            ३२.१ टासक
३१. देउ नाथ             सन्तान थाहा भएन            
३१. मान बहादुर         ३२.१ नर बहादुर     २. मर्धक्के
३१. चन्द्र बहादुर         सन्तान थाहा भएन
३१. हर्कजङ               ३२.१ अग्नी प्रसाद
३१. झार मान            ३२.१ बंम प्रसाद    २. लाइन बहादुर    ३. भक्तजङ
३१. कृष्ण धोज           ३२.१ सेर बहादुर २. खड्का बहादुर ३. दिल बहादुर  ४. मसु हाङ  ५. नुमा हाङ  ६. दनु हाङ   ७. रुन हाङ
३१. सेर बहादुर           ३२.१ गंगा प्रसाद   २. राज मान
३१. वीर बहादुर           सन्तान पर्देशमा छन् थाहा भएन 
३१. गौरी घरबुढा          ३२.१ गंगा प्रसाद   २. दौनन्द
३१. पोन्जी                 सन्तान पर्देशमा छन् थाहा भएन
३१. शुक पाल             ३२.१ राम बहादुर
३१. मंगल सिङ           ३२.१ शुक्र राज
३१. नर बहादुर            ३२.१ पदम बहादुर २. दिल बहादुर   ३. कुमार
३१. हर्क जुग               ३२.१ जय बहादुर (अपुताली)   २. बंम बहादुर
३१. फुल बहादुर           ३२.१ तेज बहादुर   २. दल बहादुर  
३१. प्रेम बहादुर            ३२.१ हर्क बहादुर   २. रमेश 
३१. कुल बहादुर            ३२.१ अमृत बहादुर २. गजिन्द्र
३१. पदम बहादुर           थाहा भएन
३१. रुद्र बहादुर             ३२.१ खेमराज (धरान ७ श्री जंगालाईनमा बस्नु भएको छन्)
                               छोरी- तीन बहिनी नाम थाहा भएन
३१. नर बहादुर             छोरी- तीन बहिनी नाम थाहा भएन (धरान १५ मा बस्नु भएको छन्)
३१. रन मुखी               ३२.१ हर्क सेर
३१. दौ नन्द                अपुताली
३१. नर वीर                 ३२.१ काली बहादुर   २. रत्न मान
३१. रन धोज                अपुताली
३१. बिर्ख बहादुर            ३२.१ जय बहादुर
३१. जहर सिङ              ३२.१ बल बहादुर    २. जगत बहादुर    ३. जय प्रकाश         ४. देवी भक्त
३१. बल जित               ३२.१ जंग लाल
३१. कालु सिङ              ३२.१ जहर सिङ
३१. धन राज                ३२.१ नर बहादुर
३१. चाच वीर                ३२.१ रघु वीर
३१. पचा हाङ                ३२.१ हर्के             २. मान बहादुर
३१. देवान सिङ             ३२.१ सभान सिङ
३१. रण हाङ                ३२.१ दल बहादुर    २. कृष्ण बहादुर
३१. गजुर सिङ              ३२.१ बल बहादुर
३१. कालु सिङ              ३२.१ वंश धोज
३१. अगम धोज             ३२.१ गंगा राम
३१. मातबर सिङ            ३२.१ योग्य बहादुर
३१. जगत बहादुर           ३२.१ दिल कुमार     २. डम्बर बहादुर
३१. नर बहादुर              ३२.१ मणी हाङ
३१. पदम बहादुर            ३२.१ लाइन बहादुर   २. मान बहादुर     ३. कुल बहादुर
३१. गंगा बहादुर             ३२.१ रुद्र बहादुर      २. दिल बहादुर      ३. देबेन्द्र
३१. पञ्चन सिङ             ३२.१ कुल बहादुर     २. पदम बहादुर     ३. थाहा भएन
३१. रत्न बहादुर              ३२.१ बम प्रशाद       २. पृथ्वी वीर
३१. देउ नन्द                ३२.१ धन वीर
३१. पदम लाल              ३२.१ जैबहादुर  
३१. जित लाल              अपुताली
३१. श्रीनन्द                   ३२.१ बल बहादुर
३१. कर्लोट मान              ३२.१ ज्ञान बहादुर
३१. शुर वीर                  ३२.१ भुन्ट               २. कुन्टे       ३. बल बहादुर
३१. रण सोर                 ३२.१ अकल बहादुर (पर्देशमा छन्) २. जफत बहादुर
३१. नारान धोज              ३२.१ बल बहादुर (अपुताली) २. अडीम देन  ३. जय प्रसाद (पर्देशमा) जय बहादुर (पर्देशमा)
३१. कमल                     ३२.१ लाल बहादुर
३१. रण बहादुर               ३२.१ खड्क बहादुर       २. धन बहादुर     ३. कर्ण बहादुर      ४. पदमजङ
३१. बल बहादुर               ३२.१ कलु  राई   २. मान बहादुर (अपुताली)  ३. जै बहादुर (अपुताली)
३१. राम प्रसाद               छोरी
३१. सेर बहादुर               ३२.१ गजे बहादुर   २. कुम बहादुर ३. धर्म धोज ४. रबिलाल
३१. बल बहादुर              थाहा भएन
३१. जित बहादुर             ३२.१ बम प्रसाद (छोरी) २. कृष्ण प्रसाद   ३. नन्द बहादुर
३१. भालु सिङ                ३२.१ अमृत बहादुर
३१. लाल बहादुर             ३२.१ सेर बहादुर
३१. बखान सिङ              ३२.१ गंगा प्रसाद   २. बिर्ख बहादुर ३. बल बहादुर
३१. धन दल                  ३२.१ धन बहादुर   २. रन हाङ   ३. कृष्ण प्रसाद    ४. राम बहादुर  ५. राम कृष्ण     ६. गुण देव
३१. जस बहादुर              ३२.१ लाल वीर
३१. जगर मान                ३२.१ रन बहादुर
३१. प्रज बहादुर               ३२.१ गज हाङ
३१. एब जित                  ३२.१ मरुल धोज
३१. भादत                     ३२.१ कालु सिङ
३१. हिनाम                    ३२.१ काल बहादुर
३१. श्री पाल                   ३२.१ कृष्ण बहादुर
३१. राम प्रसाद               ३२.१ राज बहादुर      २. दल बहादुर
३१. रुद्र प्रसाद                ३२.१ धन बहादुर
३१. सेर बहादुर               अपुताली
३१. पूर्ण बहादुर               ३२.१ फुचिङ
३१. अचल सिङ                ३२.१ जङ्गी सोर      २. है बहादुर

३२   औ पुस्ता  

३२. कलु सिङ                  ३३.१ राज बहादुर  
३२. धन हाङ                   ३३.१ हिमाल धोज  २. महा लाल      ३. पूर्ण बहादुर
३२. कुल बहादुर               ३३.१ सर्ण बहादुर   २. जय प्रकाश       
३२. धन भक्त                  ३३.१ लक्ष्मी प्रसाद २. गजेन्द्र राज     ३. वीर बहादुर      ४. महेन्द्र
३२. राम भक्त                  ३३.१ राजेन्द्र         २. खगेन्द्र          ३. खकेन्द्र
३२. पदम बहादुर              ३३.१ टंक प्रसाद   २. नगेन्द्र प्रसाद    ३. दुर्गा प्रसाद        ४. योगेन्द्र
                                   (धरान १५ मा बस्नु भएको छन्) छोरी- चार बहिनी नाम थाहा भएन     
३२. मान प्रसाद                ३३.१ जङग          २. रुद्र
३२. बरन सिङ                 ३३.१ महानन्द
३२. नारन दल                 ३३.१ ओझा हाङ    २. गणेश           ३. दिल बहादुर
३२. दुर्गा प्रसाद                ३३.१ भुवन सिङ    २.   भुलन
३२. बल वीर                   ३३.१ कृष्ण बहादुर २. दादा शागर     ३. दुर्गा प्रसाद        ४. किरण प्रकाश
३२. प्रसाद सिङ               नाम थाहा भएन
३२. इन्द्र बहादुर               ३३.१ युके
३२ पूर्ण बहादुर                ३३.१ योग्य प्रसाद   २. तारा वीर
३२. प्रेम बहादुर                ३३.१ खड्का प्रसाद  २. तेज कुमार    ३. लीला बहादुर
३२. पूर्ण हाङ                   ३३.१ द्वव राज        २. बोध राज
३२. वीर बहादुर                ३३.१ लाइन बहादुर  २. गोटी लाल
३२. आजित मान             सन्तान पर्देशमा छन् 
३२. ललित बहादुर            दुई भाइ छन् नाम थाहा भएन
३२. भक्त बहादुर              थाहा भएन               
३२. बंम बहादुर               थाहा भएन   
३२. जगत बहादुर            थाहा भएन  
३२. गंगा बहादुर              थाहा भएन
३२. बुद्धि मान                थाहा भएन
३२. चन्द्र बहादुर             थाहा भएन
३२. नर बहादुर              ३३.१ खगेन्द्र (धरान ७ मा बस्नु भएको छन् ) 
                                छोरी- दिपा 
३२. दल बहादुर             तीन भाइ नाम थाहा भएन
३२. पूर्ण हाङ                चार भाइ नाम थाहा भएन
३२. मक्कर नन्द            एक भाइ नाम थाहा भएन
३२. नेप्टे                     थाहा भएन
३१. गबा                      थाहा भएन
३२. तेज                      थाहा भएन     
३२. टेक                      थाहा भएन
३२. गणेश                   थाहा भएन
३२. मुक्त                     थाहा भएन         
३२. धने                      थाहा भएन
३२. जित बहादुर            ३३.१ काल बहादुर
३२. साने                     थाहा भएन
३२. हेम बहादुर             थाहा भएन
३२. जगत बहादुर           थाहा भएन
३२. कृति प्रसाद             थाहा भएन
३२. दिल बहादुर            थाहा भएन
३२. हस्त मान              ३३.१ ललित बहादुर     २. कान्छा नाम थाहा भएन
३२. लाइन बहादुर          तीन भाइ नाम थाहा भएन
३२. सिङ्ग बहादुर          थाहा भएन
३२. सुन भुँडे                थाहा भएन
३२. नर बहादुर             थाहा भएन
३२. इन्द्र बहादुर            थाहा भएन
३२. रण बहादुर             पाँच भाइ नाम थाहा छइन
३२. अमृत बहादुर          थाहा भएन
३२. कमल                   थाहा भएन
३२. टाकस                   थाहा भएन       
३२. नर बहादुर             थाहा भएन
३२. मर्धक्के                 थाहा भएन
३२. अग्नी प्रसाद           ३३.१ देउ कुमार    २. टेक बहादुर
३२. बम प्रसाद              ३३.१ पदम बहादुर
३२. लाइन बहादुर          थाहा भएन
३२. भक्त जङ                ३३.१ नन्द कुमार (भुटान मा छन् )
३२. सेर बहादुर             थाहा भएन    
३२. खड्का बहादुर         थाहा भएन
३२. दिल बहादुर           थाहा भएन
३२. मसु हाङ               थाहा भएन
३२. नुमा हाङ               थाहा भएन
३२. दनु हाङ                थाहा भएन
३२. रुन हाङ                थाहा भएन
३२. गंगा  प्रसाद            थाहा भएन
३२. राज मान               ३३.१ ललित बहादुर २. भावना सिङ
३२. गङ्गा प्रसाद            ३३.१ साने
३२. दौ नन्द                 ३३.१ सुबाश           २. प्रकाश
३२. राम बहादुर             ३३.१ धन हाङ (आसाम मा छन् )
३२. सुक्र राज                ३३.१ काले    
३२. पदम बहादुर           थाहा भएन
३२. दिल बहादुर            थाहा भएन
३२. कुमार                   थाहा भएन
३२. जय बहादुर             अपुताली
३२. बंम बहादुर             ३४.१ दिल कुमार     २. नन्द कुमार
३२. तेज बहादुर             थाहा भएन     
३२. दल बहादुर             थाहा भएन
३२. हर्क बहादुर             थाहा भएन
३२. रमेश                    थाहा भएन
३२. अमृत बहादुर           थाहा भएन
३२. गजिन्द्र                  थाहा भएन
३२. खेम राज
३२. हर्क सेर                 ३३.१ गंग प्रसाद      २. मान बहादुर
३२. काली बहादुर           थाहा भएन
३२. रत्न मान                थाहा भएन
३२. जय बहादुर             ३३.१ इन्द्र बहादुर
३२. बल बहादुर             ३३.१ हस्तजङ
३२. जगत बहादुर           ३३.१ कुबिरजङ   २. दिर्गजङ    ३. शिवजङ
३२. जय प्रकाश              ३३.१ राजेश
३२. देवी भक्त                ३३.१ हेम कर्ण
३२. जंग लाल                ३३.१ भुपाल सिङ
३२. जहर सिङ               ३३.१ लक्ष्मण     २. देवी लाल   ३. हाङ्ग
३२. नर बहादुर              ३३.१ काले    २. लक्ष्मण     ३. सानु
३२. रघु  वीर                 ३३.१ जय बहादुर
३२. हर्के                      ३३.१ रत्न बहादुर
३२. मान बहादुर            ३३.१ उत्तर कुमार   २. शुक पाल
३२. शभान् सिङ            ३३.१ राज बहादुर
३२. दल बहादुर             ३३.१ डम्बर बहादुर
३२. कृष्ण बहादुर           ३३.१ हर्क राज     २. दिल प्रासाद्    ३. तेज बहादुर   
३२. बल बहादुर             ३३.१ श्रीप्रसाद्      २. मैत बहादुर
३२. वंश धोज               ३३.१ भक्त बहादुर
३२. गंगाराम                 ३३.१ कृष्ण बहादुर
३२. योग्य बहादुर          थाहा भएन
३२. दिल कुमार            थाहा भएन
३२. डम्बर बहादुर          थाहा भएन
३२. मणी हाङ               ३३.१ शुक हाङ         २. बल हाङ
३२. लाइन बहादुर          ३३.१ सन्तोष
३२. मान बहादुर            थाहा भएन
३२. कुल बहादुर            थाहा भएन
३२. रुद्र बहादुर              ३३.१ पिङ्कल (धरान ८ मा बस्नु भएको छन्)
                               छोरी- तीन बहिनी नाम थाहा भएन
३२. दिल बहादुर            दुई भाइ छन् नाम थाहा भएन (धरान ७ मा बस्नु भएको छन्)
३२. देबेन्द्र                   थाहा भएन
३२. कुल बहादुर             ३३.१ मिन प्रसाद       २. युब राज       ३. शान्त   ४. काजी मान
३२. पदम बहादुर            ३३.१ केशर बहादुर     २. तिल बहादुर
३२. बंम प्रसाद               ३३.१ लोक मान        २. द्वारा सिङ      ३. वीर बहादुर
३२. पृथ्वी वीर               पाँच भाइ छन नाम थाहा छैन
३२. धन वीर                 ३३.१ चन्द्र बहादुर
३२. जै बहादुर               ३३.१ कुमार
३२. जितलाल               अपुताली
३२. बल बहादुर            ३३.१ होम भक्त २. गजिन्द्र  ३. टंक प्रसाद ४. मान बहादुर ५. रुद्र बहादुर ६. दीपेन्द्र  ७. होम कमल
३२. नाच  वीर               ३३.१ गर्जमान  २. टंक प्रसाद ३. जै बहादुर ४. धन बहादुर ५. ज्ञान नाथ  ६. सर बहादुर ७. योगेन्द्र
३२. ज्ञान बहादुर            ३३.१ ललित बहादुर  २. नरेन्द्र कुमार ३. दशरथ   ४. वेदन प्रसाद    
३२. भुन्टे
३२. कुन्टे
३२. बल बहादुर             चार भाइ छन् नाम थाहा भएन
३२. अकल बहादुर          पर्देश कहाँ छन् थाहा भएन
३२. जफत बहादुर          ३३.१ केन्द्र प्रसाद २. सूर्य प्रसाद
३२. बल बहादुर            अपुताली
३२. अडीमर्दन               ३३.१ मनोज   २. जस बहादुर
३२. जय प्रसाद             पर्देशमा छन्
३२. जय बहादुर            पर्देशमा छन्
३२. लाल बहादुर           ३३.१ बंम प्रसाद  २. कृष्ण प्रसाद ३. राम बहादुर
३२. खड्क बहादुर          ३३.१ प्रेम बहादुर २. मती बहादुर ३. उदय बहादुर ४. कृति बहादुर ५. मान प्रसाद
३२. धन बहादुर             ३३.१ बलिहङ    २. आश बहादुर ३. फत्ते बहादुर
३२. कर्ण बहादुर            ३३.१ नर बहादुर
३२. पदमजङ                ३३.१ दल वीर   २. दल प्रसाद ३. लोक राज ४. भीम प्रसाद ५. टेक बहादुर
३२. कालु राई              छोरी
३२. मान बहादुर           आसाममा छन् 
३२. जै बहादुर              आसाममा छन्
३२. गजे बहादुर             ३३.१ शन्ता बहादुर
३२. कुम बहादुर             ३३.१ रुक मान
३२. धर्म धोज                ३३.१ इन्द्र   २. श्री प्रसाद  ३. धर्म सुन्दर
३२. रबी लाल               ३३.१ देवेन्द्र  २. गोविन्द  ३. राम सोर  ४. मान बहादुर ५. सुक बहादुर ६. सान बहादुर 
                                ७. भोग वीर ८. दिल कुमार
३२. बंम प्रसाद             छोरी
३२. कृष्ण प्रसाद           ३३.१ मोती राज  २. कमल राज ३. अम्बिर बहादुर ४. कुल चन्द्र
३२. नन्द बहादुर           ३३.१ गुम बहादुर अर्को भाइ को थाहा भएन
३२. अमृत बहादुर          ३३.१ मान प्रसाद २. बिष्णु प्रसाद
३२. सेर बहादुर            थाहा भएन
३२. गंगा प्रसाद            थाहा भएन
३२. बिर्ख बहादुर           थाहा भएन
३२. बल बहादुर            ३३.१ सूर्य कुमार
३२. धन बहादुर            थाहा भएन
३२. राना हाङ              थाहा भएन
३२. कृष्ण प्रसाद           थाहा भएन
३२. राम बहादुर            थाहा भएन
३२. राम कृष्ण             थाहा भएन
३२. गुण देव                थाहा भएन
३२. लाल वीर              ३३.१ गंगा प्रसाद २. इन्द्र प्रसाद ३. टेक बहादुर ४. लाख धोज ५. प्रेम बहादुर
३२. रन बहादुर            ३३.१ वीर बहादुर
३२. गजा हाङ              थाहा भएन
३२. मरुल धोज            ३३.१ जस बहादुर
३२. कालु सिङ             ३३.१ धोज वीर २. बल बहादुर ३. हाँस बहादुर
३२. काल बहादुर           ३३.१ ललित बहादुर २. बिर्ख बहादुर
३२. कृष्ण बहादुर          ३३.१ पदम बहादुर २. भीम बहादुर
३२. राज बहादुर           पर्देशमा छन्
३२. दल बहादुर            ३३.१ बली हाङ
३२. धन बहादुर            ३३.१ पूर्ण बहादुर  २. महान सिङ ३. बिष्णु कुमार
३२. फुचिङ                  ३३.१ चन्द्र कुमार
३२. जङ्गी सोर             थाहा भएन
३२. है बहादुर               थाहा भएन

३३  औ पुस्ता

३३. राज बहादुर           ३४.१ रत्न सिङ       
३३. हिमाल धोज          ३४.१ अम्मर बहादुर २. सारलाङ ३. भक्त
३३. महा लाल             ३४.१ भीम बहादुर 
३३. पूर्ण बहार             थाहा भएन
३३. सर्ण बहादुर           थाहा भएन
३३. जय प्रकाश            ३४.१ वजित हाङ
३३. लक्ष्मी प्रसाद          ३४.१ जंग प्रसाद (तीन भाइ छन् नाम थाहा भएन)
३३. गजेन्द्र राज           ३४१  त्रिचन्द्र २. सुवास (धरान १० मा बस्नु भएको छन् )
                              छोरी- दुई बहिनी  नाम थाहा भएन               
३३. वीर बहादुर            थाहा भएन
३३. महेन्द्र                  ३४.१ राम चन्द्र
३३. राजेन्द्र
३३. खगेन्द्र -
३३. खकेन्द्र
३३. टंक प्रसाद
३३. नगेन्द्र प्रसाद
३३. दुर्गा प्रसाद
३३. योगेन्द्र प्रसाद
३३. जंग                       ३४.१ मणी हाङ
३३. रुद्र 
३३. ओझ हाङ                ३४.१ योग बहादुर
३३. गणेश                    ३४.१ टटहाङ
३३. दिल बहादुर             ३४.१ सनाम (धरान ८ मा बस्नु भएको छन् )
                                 एक छोरी- नाम थाहा भएन      
३३. भुवन सिङ              थाहा भएन
३३. भुलन                    थाहा भएन
३३. कृष्ण बहादुर            एक भाइ नाम थाहा भएन
३३. दादा सागर              ३४.१ तेज
३३. दुर्गा प्रसाद               ३४.१ यु के 
३३. किरण प्रकाश
३३. यु के    
३३. योग्य प्रसाद
३३. तारा वीर
३३. खड्का बहादुर
३३. तेज कुमार       
३३. लीला बहादुर
३३. देव राज
३३. बोध राज
३३. लाइन बहादुर
३३. गोटिलाल
३३. खगेन्द्र
३३. जंग प्रसाद
३३. काल बहादुर
३३. ललित बहादुर
३३. देउ कुमार                  ३४.१ मणी कुमार   
३३. टेक बहादुर
३३. पदम बहादुर
३३. नन्द कुमार                भुटानमा छन् 
३३. लाल बहादुर
३३. भवान सिङ
३३. साने
३३. शुवास 
३३. प्रकाश
३३. धन हाङ                   आसाम मा छन् 
३३. काले
३३. दिल कुमार
३३. नन्द कुमार
३३. गंगा प्रसाद                ३४.१ अमृत बहादुर
३३. मान बहादुर               ३४.१ डम्बर बहादुर  २. पूर्ण बहादुर   ३. मान नन्द  ४. हेम बहादुर
३३. इन्द्र बहादुर              थाहा भएन
३३. हस्तजङ                  तीन भाइ छन् नाम थाहा भएन
३३. कुबिरजङ                 थाहा भएन
३३. दिर्गजङ                   थाहा भएन
३३. शिवजङ                  थाहा भएन
३३. राजेश                    थाहा भएन
३३. हेम कर्ण                थाहा भएन
३३. भुपाल सिङ             ३४.१ चन्द्र वीर
३३. लक्ष्मण                  ३४.१ मणी कुमार
३३. हाङ्ग                    थाहा भएन
३३. काले                    थाहा भएन
३३. लक्ष्मण                थाहा भएन
३३. सानु                    थाहा भएन
३३. जय बहादुर            ३४.१ राजु            २. थलक बहादुर ३. मधुकेशर
३३. रत्न बहादुर            ३४.१ काजी मान
३३. उत्तर कुमार            ३४.१ मेरुङ्गे
३३. शुक पाल              थाहा भएन
३३. राज बहादुर            ३४.१ धन बहादुर
३३. डम्बर बहादुर          ३४.१ धन बहादुर २.  भीम बहादुर  ३. वीर बहादुर
३३. हर्क राज                ३४.१ नरेश (धरानमा बस्नु भएको छन्)
३३. दिल प्रसाद             (धरानमा बस्नु भएको छन्)
३३. तेज बहादुर             (धरानमा बस्नु भएको छन्)
३३. श्रीप्रसाद                थाहा भएन
३३. मैत बहादुर             ३४.१ यम बहादुर २. भक्त बहादुर ३. वीर बहादुर
३३. भक्त बहादुर            ३४.१ हेम बहादुर र ३ भाइ को नाम थाहा भएन (हाल धरान १९ मा बस्नु भएको छन्)
३३. कृष्ण बहादुर          थाहा भएन                                     
३३. शुक हाङ               ३४.१ वहाचिन
३३. बर हाङ                थाहा भएन
३३. सन्तोष
३३. पिङ्कल                 ३४.१ मन्दिप 
३३. मिन प्रसाद            थाहा भएन
३३. युब राज                थाहा भएन
३३. शान्त
३३. काजी मान             थाहा भएन
३३. केशर बहादुर           थाहा भएन
३३. तिल बहादुर           थाहा भएन
३३. लोक मान 
३३. द्वारा सिङ
३३. वीर बहादुर
३३. चन्द्र बहादुर
३३. कुमार
३३. होम भक्त
३३. गजिन्द्र
३३. टंक प्रसाद
३३. मान बहादुर
३३. रुद्र बहादुर
३३. दीपेन्द्र
३३. होम कमल
३३. गर्ज मान
३३. टंक प्रसाद
३३. जै बहादुर
३३. धन बहादुर
३३. ज्ञान नाथ
३३. सर बहादुर
३३. योगेन्द्र
३३. ललित बहादुर
३३. नरेन्द्र कुमार
३३. दश रथ
३३. वेदन प्रसाद
३३. केन्द्र प्रसाद
३३. सूर्य प्रसाद
३३. मनोज                    ३४.१ सान्ते         २. इन्द्र बहादुर
३३. जस बहादुर             
३३. बंम प्रसाद               ३४.१ मैत राज
३३. कृष्ण प्रसाद             ३४.१ विशाल        २. सन मान     ३. साने
३३. राम बहादुर              ३४.१ मरेच मान   २. साने           ३. मन बहादुर
३३. प्रेम बहादुर              ३४.१ दान बहादुर  २. रण बहादुर   ३. पुन्य प्रसाद     ४. लक्ष्मण      ५. राज कुमार
३३. मोती बहादुर             ३४.१ हर्क बहादुर
३३. उदय बहादुर             ३४.१ भीम बहादुर २. टेक बहादुर
३३. कृति बहादुर             ३४.१ गणेश         २. खगेन्द्र        ३. अग्नी बहादुर
३३. मान प्रसाद              ३४.१ पूर्ण बहादुर   २. टेक राज      ३. केदारसिङ
३३. वलिहाङ                  थाहा भएन
३३. आस बहादुर             ३४.१ देउ राज
३३. फर्त बहादुर              थाहा भएन
३३. नर बहादुर               ३४.१ चिरन जिवी
३३. दल वीर                  थाहा भएन
३३. दल प्रसाद                थाहा भएन
३३. लोक राज                 थाहा भएन
३३. भीम प्रसाद               थाहा भएन
३३. टेक राज                     
३३. शान्त                    ३४.१ युब राज       २. दिल कुमार  ३. देव राज
३३. रुक मान                थाहा भएन
३३. इन्द्र बहादुर             थाहा भएन
३३. श्री प्रसाद                थाहा भएन
३३. धर्म सुन्दर              थाहा भएन
३३. देबेन्द्र                    थाहा भएन
३३. गोबिन्द                  थाहा भएन
३३. राम सोर                थाहा भएन
३३. मान बहादुर             थाहा भएन
३३. सुक बहार               थाहा भएन
३३. सान बहादुर             थाहा भएन
३३. भोग वीर                 थाहा भएन
३३. दिल कुमार              थाहा भएन
३३. मोती राज                थाहा भएन
३३. कमल राज               थाहा भएन
३३. अम्बिर बहादुर          थाहा भएन
३३. कुल चन्द्र                थाहा भएन
३३. गुम बहादुर              थाहा भएन
३३. मान प्रसाद              ३४.१ पूर्ण बहादुर    २. टेक राज    ३. केदार सिङ
३३. बिष्णु प्रसाद            दुई  भाइ नाम थाहा भएन
३३. सूर्य कुमार              थाहा भएन
३३. गंगा प्रसाद              ३४.१ सेर बहादुर    २. चन्द्र बहादुर ३. कान्छा नाम थाहा भएन
३३. इन्द्र प्रसाद            
३३. टेक बहादुर
३३. लाख धोज 
३३. प्रेम बहादुर
३३. वीर बहादुर              ३४.१ बुध राज
३३. जस बहादुर             ३४.१ नविन कुमार
३३. धोज वीर                ३४.१ श्री प्रसाद
३३. बल बहादुर              ३४.१ ओम बहादुर
३३. हंस बहादुर              ३४.१ दिल कुमार  २. तेज बल      ३. हेम बहादुर     ४. ललित बहादुर    ५. दल प्रसाद     ६. धन प्रसाद    ७. देवेन्द्र
३३. ललित बहादुर           थाहा भएन
३३. बिर्ख बहादुर             थाहा भएन
३३. पदम बहादुर             ३४.१ ठग बहादुर २. देवी बहादुर   ३. बम बहादुर     ४. चन्द्र बहादुर
३३. भीम बहादुर              ३४.१ राजे         २. साने
३३. बलिहाङ                   थाहा भएन
३३. पूर्ण बहादुर               थाहा भएन
३३. महान सिङ               थाहा भएन
३३. बिष्णु कुमार             ३४.१ सुजन
३३. चन्द्र कुमार               ३४.१ सन हाङ 

३४ औ पुस्ता

३४. रत्न सिङ                  ३५.१ चन्द्र बहादुर  २. सैलेन्द्र     
३४. अमर बहादुर             ३५.१ असार सिङ  
३४. सारलाङ                   ३५.१ भीम बहादुर   
३४. भक्त 
३४. वजित हाङ                ३५.१ श्याम बर्ण २. बाग वीर
३४. जंग प्रसाद
३४. त्रिचान्द्र                    ३५.१ नाती देउराली चौक
३४. सुवास
३४. राम चन्द्र
३४. मणी हाङ
३४. योग बहादुर
३४. टटहाङ
३४. तेज
३४. युके
३४. मणी कुमार
३४. अमृत बहादुर               ३५.१ बिन्दे       २. मैत बहादुर   ३. वीर बहादुर
३४. डम्बर बहादुर
३४. पूर्ण बहादुर
३४. महा नन्द 
३४. हेम बहादुर
३४. चन्द्र वीर                    ३५.१ शुरेस         
३४. मणी  कुमार                 
३४. राजु
३४. थालक बहादुर
३४. मधु केशर
३४. काजिमान
३४. मेरुङ्गे
३४. धन बहादुर
३४. धन बहादुर
३४. भीम बहादुर
३४. रत्न बहादुर
३४. वीर बहादुर
३४. नरेश
३४. यम बहादुर
३४. भक्त बहादुर
३४. वीर हाङ
३४. बहाचिन                    ३५.१ शुक राज
३४. मन्दिप
३४. सान्ते
३४. इन्द्र बहादुर
३४. मैत राम
३४. विशाल
३४. सनमान
३४. साने
३४. मरेच मान
३४. साने
३४. मन बहादुर
३४. दान बहादुर
३४. रन बहादुर
३४. पुन्य प्रसाद
३४. लक्ष्मण
३४. राज कुमार
३४. हर्क बहादुर
३४. भीम बहादुर
३४. टेक बहादुर
३४. गणेश
३४. खगेन्द्र
३४. अग्नी
३४. पूर्ण बहादुर
३४. टेक राज
३४. केदार सिङ
३४. देउ राज
३४. चिरन जिवी
३४. युब राज
३४. दिल कुमार
३४. देव राज
३४. पूर्ण बहादुर
३४. टेक राज
३४. केदार सिङ
३४. सेर बहादुर
३४. चन्द्र बहादुर
३४. बुध राज
३४. नविन कुमार
३४. श्री प्रसाद
३४. ओम बहादुर
३४. दिल कुमार
३४. तेज
३४. हेम बहादुर
३४. ललित बहादुर
३४. दल प्रसाद
३४. धन प्रसाद
३४. देवेन्द्र
३४. ठग बहादुर
३४. देवी बहादुर
३४. बंम बहादुर
३४. चन्द्र बहादुर
३४. राजे
३४. सानु
३४. सुजन कुमार
३४. सन हाङ

३५ औ पुस्ता

३५. चन्द्र बहादुर 
३५. सैलेन्द्र     
३५. अमर सिङ
३५. भीम बहादुर
३५. श्याम बर्ण                 ३६.१ अमर जित
३५. बाग वीर                   ३६.१ भक्त बहादुर  २. सेर बहादुर  ३. बुक बहादुर
३५. बिन्दे
३५. मैत बहादुर
३५. वीर बहादुर
३५. शुरेस
३५. शुक राज   
३६ औ पुस्ता
३६. अमर जित                 ३७.१ मंकर धोज 
३६. भक्त बहादुर                ३७.१ जित बहादुर
३६. सेर बहादुर                 ३७.१ उजुर सिङ
३६. बुक बहादुर                 ३७.१ दिल नाथ
३६. दिल बहादुर                ३७.१ महेन्द्र २. दिपेन्द्र 

३७ औ पुस्ता

३७. मंकर धोज                 ३८.१ कुम बहादुर
३७. जित बहादुर
३७. उजुर सिङ                 ३८.१ थुम्बे बहादुर  २. लाल बहादुर ३. तर्ज बहादुर ४. बल वीर ५. लीला बहादुर ६. पटेङ्ग्रे
३७. दिल नाथ                  ३८.१ काली बहादुर २. अम्बर बहादुर ३. भकने
३७. महेन्द्र
३७. दिपेन्द्र 

३८ औ पुस्ता

३८. कुम बहादुर                ३९.१ मती लाल  २. धन मुखी
३८. थुम्बे बहादुर
३८. लाल बहादुर
३८. तर्ज बहादुर
३८. बल वीर
३८. लीला बहादुर
३८. डम्बर बहादुर
३८. पटेङ्ग्रे
३८. काली बहादुर
३८. अम्बर
३८. भकने

३९ औ पुस्ता

३९. मती लाल                  ४०.१ जित बहादुर 
३९. धन मुखी                   ४०.१ दिल बहादुर

४० औ पुस्ता

४०. जित बहादुर                 ४१.१ धन बहादुर
४०. दिल बहादुर                 ४१.१ नरत मुनी

४१ औ पुस्ता

४१. धन बहादुर
४१. नरत मुनी 

Pacnhthar Hangum basne Kurumbang Bangsa

तिरहङ कुरुम्बाङ्को वंश हाङ्गुमफिक्वा, पाँचथर

२४ औ पुस्ता
२४ तिरहाङ               २५.१ फुङ्गेदिङ

२५ औं पुस्ता

२५. फुङ्गेदिङ             २६.१ हँस राई  २. धनु राई ३. यम्बा

२६ औं पुस्ता

२६. हँस राई              २७.१ आसिक्राम    २. नेपाल सिङ
२६. धनु राई              थाहा भएन
२६. यम्बा                 २७.१ रकम सिङ  २. मंगल सिङ   ३. धन वर्ण

२७ औं पुस्ता

२७. आसिक्राम           २८.१ आश ताप
२७. नेपाल सिङ         २८.१ दियालु सिङ   २. भर्त धोज  ३. कर्ण धोज
२७. रकम सिङ          सन्तान इलामको पौवा गा.वि.स. मा बसेको छन् ।
२७. मंगल सिङ         विदेशमा छन् ।
२७. धन वर्ण             २८.१ कृष्ण वीर   २. हँस वीर  ३. भगीसोर ४. श्रीदल ५. मनहाङ (झापा, मोरोङ् मा बसेको छन्)

२८ औं पुस्ता

२८. आश ताप           २९.१ धन पाल 
२८. दियालु सिङ        २९.१ दिल मान सिङ  २. तिलोक सिङ   ३. वीर हाङ ४. नर बहादुर
२8. भर्त धोज           २९.१ सेम सेरक            २. जस वीर 
२८. कर्ण धोज           २९.१ हिमाल धोज २. चन्द्र लाल ३. कृष्ण धोज  ४. सिंग मान (पाँच भाइ अपुताली) 
२८. कृष्ण वीर           २९.१ श्री हाङ
२८. हँस वीर             २९.१ बौद्ध मान  २. लाख धोज
२८. भगीसोर             २९.१ धन हाङ  २. बन हाङ ३. लाख सोर ४. चित्र राज (अपुताली) ५. भखि सोर ६. दश रथ 
२८. श्री दल              २९.१ जोत पाल
२८. मनहाङ              २९.१ घमण्ड सिङ (सन्तान झापा, मोरोङ मा बसेको छन् )

२९ औ पुस्ता

२९. धन पाल            ३०.१ रन पाल
२९. दिल मान सिङ    ३०.१ बहादुर सिङ  २. मान वीर   ३. कृष्ण धोज  ४. नवव  ५. निर धोज
२९. तिलोक सिङ       ३०.१ हाङ पाल   २. दिल वीर   ३. भर्त वीर   ४. उमेर सिङ
२९. वीर हाङ            ३०.१ तारा वीर
२९. नर बहादुर          ३०.१ मुलुक सिङ      २. डम्बर बहादुर
२९. सेम सेरक          ३०.१ जेठा (अपुताली) २. पन्तह बहादुर ३. पित्त बहादुर
२९. जस वीर            ३०.१ आस बहादुर  २. लछि बहादुर   ३. तुल बहादुर  ४. भरत बहादुर
२९. हिमाल धोज       ३०.१ मान बहादुर
२९. चन्द्र लाल         ३०.१ जस बहादुर  २. असार सिङ  ३. सेर बहादुर  ४. पुर्ने  ५. आइत बहादुर
२९. कृष्ण धोज         ३०.१ जय बहादुर
२९. सिंग मान          ३०.१ चक्र बहादुर
२९. श्री हाङ             ३०.१ हर्क बहादुर  २. आइत बहादुर (अपुताली)
२९. बौद्ध मान          ३०.१ जित बहादुर (अपुताली) २. लाल बहादुर  ३. लाल वीर
२९. लाख धोज         ३०.१ दल सोर (अपुताली) २. दल बहादुर
२९. धन हाङ           ३०.१ अस्रेक  २. नहर सिङ   ३. गन्ज दल
२९. बन हाङ           सन्तान भारत मा छन् ।
२९. लाख सोरी        ३०.१ नर धोज   २. आस दल  ३. संचर धोज
२९. चित्र राज         अपुताली
२९. चखि सोर         ३०.१ हस बाली  २. डम्बर बहादुर (अपुताली)  ३. कविराज (अपुताली)  ४. श्री धोज (बिदेश मा चन् )
२९. दश रथ           ३०.१ सेन हाङ
२९. जोत पाल         ३०.१ सेर बहादुर      २. प्रसाद सिङ
२९. घमण्ड सिङ      ३०.१ दिल सोर (अपुताली) २. बल बहादुर   ३. सेर बहादुर

३० औ पुस्ता

३०. रण पाल          ३१.१ आस राज   २. आनन्द हाङ  ३. पुर्ख मान
३०. बहादुर सिङ      ३१.१ लाल सिङ
३०. मान वीर          सन्तान लाहान मा बसेको छन्
३०. कृष्ण धोज        सन्तान भारत मा छन्
३०. नवाव              सन्तान इलामको साङ्ग्रुम्बामा बसेको छन्
३०. निर धोज         ३१.१ हस्त राज    २. ललित बहादुर    ३. मान बहादुर    ४. खड्का बहादुर
३०. हाङ पाल         ३१.१ उज्वल सिङ
३०. दिल वीर         ३१.१ सन्च राज    २. बाज बल  ३. गंगा बहादुर
३०. भर्त वीर          ३१.१ पूर्ण सिङ   २. डम्बर सिङ ३. बहत्तर सिङ ४. लछि हाङ  ५. टेक बहादुर
३०. उमेर सिङ       सन्तान थाहा भएन
३०. तारा वीर         ३१.१ हरि प्रसाद   २. पूर्ण कुमार (सुनसरीको बकलौरी मा छन् )
३०. मुलुक सिङ      ३१.१ गंगा बहादुर   २. नेत्र बहादुर   ३. निल कण्ठ
३०. डम्बर बहादुर    ३१.१ कुल बहादुर (अरु पाँच भाइ अपुताली)
३०. पन्थ बहादुर     ३१.१ महान सिङ (अपुताली) २. भीम बहादुर (पर्देशमा छन् )  ३. गहार सिङ     ४. राम प्रसाद
३०. पित्त बहादुर      ३१.१ खड्का हाङ
३०. आस बहादुर     ३१.१ वीर बहादुर    २. लाख बहादुर
३०. लछि बहादुर     ३१.१ शिव नारायण  २. राम बहादुर (पर्देशमा छन् )
३०. तुल बहादुर      ३१.१ सिर दल
३०. भरत बहादुर     ३१.१ जित बहादुर  २. बुद्ध राज
३०. मान बहादुर      ३१.१ हर्क धोज
३०. जस बहादुर       ३१.१ मेहेर मान  २. धन राज
३०. असार सिङ       ३१.१ धन प्रसाद
३०. सेर बहादुर        ३१.१ जय प्रसाद   २. रन मान ३. जगत बहादुर
३०. पुर्ने                 ३१.१ कल मान
३०. आइत बहादुर     ३१.१ सन्चरे
३०. जय् बहादुर        ३१.१ दिल बहादुर
३०. चक्र बहादुर        ३१.१ अम्बर बहादुर
३०. हर्क बहादुर        ३१.१ नौ बहादुर   २. मनि राज  ३. कान्छा राज
३०. आइत बहादुर     अपुताली
३०. जित बहादुर       अपुताली
३०. लाल बहादुर       ३१.१ मनि प्रसाद
३०. लाल वीर          ३१.१ नन्दु प्रसाद
३०. दल सोर          अपुताली
३०. दल बहादुर       ३१.१ गणेश (अपुताली)   २. श्री प्रसाद ३. भुवान सिङ    ४. धर्म धोज     ५. मनि कुमार    ६. नर मान
३०. अस्रेक             ३१.१ कावेर धोज (अपुताली)  २. श्री धोज
३०. नहर सिङ        ३१.१ दल वीर       २. दुत मान   ३. खड्क नारायण    ४. जुवाल सिङ
३०. गन्ज दल         ३१.१ बिर्ख धोज    २. रन हाङ 
३०. नर धोज          ३१.१ सर्व जित (अपुताली) २. नन्द सिङ ३. कान्छा राज (अपुताली)   ४. जय राज        ५. पुन हाङ
३०. आश दल         ३१.१ भक्त सेर     २. खड्क बहादुर   ३. धन प्रसाद   ४. मन प्रसाद ५. गोपाल सिङ
३०. संचर धोज        ३१.१ दिल्ली बिक्रम
३०. हस बाली          सन्तान थाहा भएन
३०. डम्बर बहादुर     अपुताली
३०. कबि राज         अपुताली
३०. श्री धोज           बिदेशमा छन्
३०. सेन हाङ          ३१.१ नर वीर (अपुताली) २. हर्क बहादुर  ३. सिकारी (अपुताली)
३०. सेर बहादुर        ३१.१ मान वीर      २. पूर्ण धोज (पर्देशमा छन् ) ३. वीर धोज
३०. प्रसाद सिङ        ३१.१ एस बहादुर    २. लोहोर सिङ    ३. बोली बहादुर
३०. दिल सोर          अपुताली
३०. बल बहादुर        ३१.१ राज बहादुर     २. बल वीर
३०. सेर बहादुर        ३१.१ आइत बहादुर  २. औसान सिङ    ३. गंगा बहादुर      ४. तुल्सी

३१ औं पुस्ता

३१. आश राज          ३२.१ इन्द्र प्रसाद  २. मति लाल   ३. कुल प्रसाद
३१. आनन्द हाङ       ३२.१ मचिन्द्र       २. धर्म लाल  ३. मन्थ कुमार
३१. पुर्ख मान           ३२.१ सेर सिङ
३१. लाल सिङ          ३२.१ हर्क प्रसाद   २. (अपुताली) ३. टेक प्रसाद     ४. छत्र बहादुर
३१. हस्त राज          ३२.१ याम बहादुर २. आइ मान सिङ ३. जहर सिङ ४. (अपुताली)     
३१. ललित बहादुर     ३२.१ टेकेन्द्र       २. शाहार सिङ      ३. हरेन्द्र ४. धन कुमार
३१. मान बहादुर        ३२.१ नैन सिङ         २. खड्क बहादुर
३१. खड्क बहादुर       सन्तान थाहा भएन
३१. उज्वल सिङ        ३२.१ हरि बहादुर २. रित बहादुर ३. मान बहादुर ४. जित बहादुर ५. नरेन्द्र ६. खेल वीर ७. (नाम थाहा भएन                  ८. इमान सिङ
३१. सन्च राज           ३२.१ वाङ्चे (पर्देशमा छन् )
३१. बाज बल            ३२.१ बम प्रसाद       २. बल बहादुर       ३. (पर्देशमा छन् )
३१. गंगा बहादुर         ३२.१ मुखिया          २. खेम बहादुर      ३. वीर बहादुर
३१. पूर्ण सिङ            ३२.१ हर्क वीर         २. श्याम वीर (अपुताली)
३१. डम्बर सिङ         ३२.१ गजेन्द्र            २. मान वीर (अपुताली)
३१. बहत्तर सिङ         ३२.१ मान बहादुर (पर्देशमा छन् ) २. भीम प्रसाद
३१. लछि हाङ           ३२.१ पूर्ण धोज    २. पदम बहादुर   ३. गंगा प्रसाद  ४. राज कुमार
३१. टेक बहादुर         ३२.१ पाल वीर    २. मान वीर       ३. गोविन्द
३१. हरि प्रसाद          ३२.१ घलेन्द्र    २. (नाम थाहा भएन ) ३. टेक कुमार
३१. पूर्ण कुमार          सुनसरीको बकलौंरीमा छन्
३१. गंगा बहादुर         ३२.१ बिरेन्द्र २. धर्म लाल (भारतमा छन् ) ३. शान्त कुमार ४. उत्तम कुमार (मोरोङ,मधुमल्लाको कत्लेमा छन् )
३१. नेत्र बहादुर          ३२.१ जनम कुमार
३१. निल कण्ठ          ३२.१ रुद्र बहादुर
३१. कुल बहादुर        पाँचभाइ अपुताली
३१. महान सिङ        अपुताली
३१. भीम बहादुर        पर्देशमा छन्
३१. गहार सिङ         ३२.१ प्रेम कुमार    २. तेज बहादुर    ३. दिल्के सोर
३१. राम प्रसाद         ३२.१ कृष्ण बहादुर   २. राम कुमार     ३. इन्द्र कुमार    ४. टिका राम
३१. खड्क हाङ         ३२.१ इन्द्र बिक्रम
३१. वीर बहादुर        ३२.१ ललित बहादुर    २. भक्त बहादुर
३१. लाख बहादुर       ३२.१ शंखर सिङ  २. चन्द्र बहादुर
३१. शिव नारायण     ३२.१ गगन सिङ
३१. राम बहादुर        पर्देशमा छन्
३१. सिर दल           ३२.१ राम कुमार
३१. जित बहादुर       ३२.१ भक्त बहादुर  २. शुरेश कुमार
३१. बुद्ध राज           सन्तान थाहा भएन
३१. हर्क धोज           ३२.१ तिलोक सिङ
३१. मेहेर मान         ३२.१ मान बहादुर
३१. धन राज           ३२.१ मोहोन कुमार    २. लोकेन्द्र
३१. धन प्रसाद         ३२.१ अम्बिका   २. नान्द प्रसाद
३१. जय प्रसाद         ३२.१ रन बहादुर         २. राम बहादुर   ३. चन्द्र बहादुर       
३१. रन मान           ३२.१ जसे  २. गोरे   ३. अँग्रे  ४. कमल
३१. जगत बहादुर      सन्तान थाहा भएन
३१. कल मान          ३२.१ रुद्र                  २. बिजय
३१. सन्चरे              ३२.१ बुद्धिमान
३१. दिल बहादुर        ३२.१ तिल बिक्रम      २. गोविन्द राज
३१. अम्बर बहादुर      झापाको लेटाङमा बसेको छन्
३१. नौ बहादुर           ३२.१ शुक बहादुर
३१. मनि राज           ३२.१ शान्ता कुमार    २. श्री कुमार (अपुताली)
३१. कान्छा राज         ३२.१ खगेन्द्र           २. रुप नारायण ३. काली बहादुर ४. अवी बहादुर
३१. मनि प्रसाद         ३२.१ नारायण प्रसाद २. गोपी लाल   ३. राम लाल      ४. बुद्धि मान
३१. नन्दु प्रसाद         सन्तान थाहा भएन
३१. गणेश               अपुताली
३१. श्री प्रसाद           ३२.१ टठ नारायण
३१. भुवान सिङ         सन्तान थाहा भएन
३१. धर्म धोज           ३२.१ डिल्ली बिक्रम २. देवी लाल     ३. खड्क बहादुर ४. जोगिन्द्र
३१. मनि कुमार         ३२.१ योगेन्द्र
३१. नर मान            ३२.१ देउ प्रसाद      २. तिर्थ राज     ३. रमन कुमार
३१. कावेर धोज          अपुताली
३१. श्री धोज             ३२.१ नन्द प्रसाद     २. भीम प्रसाद ३. डम्बर बहादुर
३१. दल वीर             ३२.१ कुल देव         २. देउ कुमार   ३. शुरेन्द्र         ४. गंगा राज           ५. पवित्र कुमार
३१. दुत मान            ३२.१ देउ मान २.चन्द्र बहादुर ३.बाघ वीर ४.डम्बर बहादुर ५.कर्ण बहादुर ६.हरि चन्द्र ७.युब राज                      ८. इसा हाङ
३१. खड्क नारायण     ३२.१ हस्त वीर       २. तिल चन्द्र    ३. पुष्प राज  ४. प्रकाश कुमार
३१. जुवाल सिङ         सन्तान थाहा भएन
३१. बिर्ख धोज           ३२.१ मान बहादुर
३१. रन् हाङ             ३२.१ योगेन्द्र          २. नर धोज
३१. सर्व जित           अपुताली
३१. नन्द सिङ          ३२.१ कृष्ण बहादुर    २. पृथ्वी  ३. हिम प्रसाद  ४. जहर मान
३१. कान्छा राज        अपुताली
३१. जय राज           ३२.१ दिल बहादुर
३१. पुन हाङ            ३२.१ रचुन्दा
३१. भक्त सेर            ३२.१ प्रेम प्रसाद     २. अम्बल बहादुर ३. टंक प्रसाद
३१. खड्क बहादुर      ३२.१ पूर्ण हाङ
३१. धन प्रसाद          ३२.१ इन्द्र बहादुर २. मन कुमार
३१. मान प्रसाद         ३२.१ रविन्द्र        २. भूपेन्द्र          ३. कर्ण कुमार       ४. बसन्त कुमार
३१. गोपाल सिङ        ३२.१ डिकेन्द्र       २. युविस्टर        ३. किशोर
३१. दिल्ली बिक्रम      ३२.१ नर वीर      २. चन्च लाल      ३. मोहन वीर
३१. नर वीर             अपुताली
३१. मान वीर           ३२.१ नेपाल सिङ (भारतमा छन् )  २. महेन्द्र कुमार
३१. पूर्ण धोज           पर्देशमा छन्
३१. वीर धोज           ३२.१ चाराने
३१. एस बहादुर        ३२.१ रन बहादुर    २. बेलान धोज
३१. लोहोर सिङ        ३२.१ छत्र बहादुर
३१. बोली बहादुर       ३२.१ धन सिङ
३१. राज बहादुर        तीनभाइ नाम थाहा भएन
३१. बल वीर            सन्तान थाहा भएन
३१. आइत बहादुर      ३२.१ राज बल     २. शान्त कुमार
३१. औसान सिङ       ३२.१ बिरेन्द्र        २. सुमन   ३. सन्तोष
३१. गंगा बहादुर        दुईभाइ नाम थाहा भएन
३१. तुल्सी               ३२.१ म्रिती हाङ         

३२ औं पुस्ता 

३२. इन्द्र प्रसाद        ३३.१ भर्त कुमार    २. अमृत कुमार
३२. मति लाल         ३३.१ शुक राज      २. नरेन्द्र
३२. कुल प्रसाद         ३३.१ कृथी बहादुर
३२. मचिन्द्र             ३३.१ दुत प्रसाद   २. योगेन्द्र  ३. देउ कुमार  ४. (नाम थाहा भएन )
३२. धर्म लाल          ३३.१ देवेन्द्र   २. पाल्पा   ३. पूर्ण कुमार   ४. धन सोर
३२. मन्थ कुमार       ३३.१ मदन कुमार  २. पूर्ण राज
३२. सेर सिङ           ३३.१ कुविर सिङ   २. हेमन्त
३२. हर्क प्रसाद         ३३.१ बल सिङ      २. शाह बहादुर
३२. टेक प्रसाद         सन्तान थाहा भएम
३२. छत्र बहादुर        सन्तान थाहा भएन
३२. याम बहादुर       ३३.१ फिलिप       २. जोसेफ       ३. मन हाङ
३२. आइ मान सिङ   ३३.१ रन धोज     २. (नाम थाहा भएन)
३२. जहर सिङ         नाम थाहा भएन
३२. टेकेन्द्र              ३३.१ चैत हाङ
३२. शहर सिङ         ३३.१ राजु नन्द
३२. हरेन्द्र              ३३.१ ज्ञानु प्रसाद २. प्रकाश   ३. राजन
३२. धन कुमार         ३३.१ ममन् कुमार
३२. नैन सिङ          नाम थाहा भएन
३२. खड्क बहादुर     सन्तान थाहा भएन
३२. हरि बहादुर        सन्तान थाहा भएन
३२. रित बहादुर       ३३.१ डम्बर बहादुर २. मोती बहादुर
३२. मान बहादुर      ३३.१ राज कुमार     २. सन्तोष      ३. सन्चे
३२. जित बहादुर      सन्तान थाहा भएन
३२. नरेन्द्र             ३३.१ बिक्रम    २. बडी
३२. खेल वीर         ३३.१ शुरेन्द्र कुमार
३२. इमान सिङ      सन्तान थाहा भएन
३२. वाङ्चे             पर्देशमा छन्
३२. बम प्रसाद       ३३.१ बिरेन्द्र          २. छबि लाल    ३. थर्क बहादुर    ४. देविन्द्र
३२. बल बहादुर      ३३.१ साने            २. (नाम थाहा भएन सन्तान झापा, ढाइजनमा छन्)
३२. मुखिया           सन्तान थाहा भएन
३२. खेम बहादुर     सन्तान थाहा भएन
३२. वीर बहादुर      ३३.१ सुरेन्द्र
३२. हर्क वीर          ३३.१ बिर्ख बहादुर
३२. श्याम वीर       अपुताली
३२. गजेन्द्र            ३३.१ कोपिला    २. म्रेच मान सिङ
३२. मान वीर         अपुताली          
३२. मान बहादुर      पर्देशमा छन्
३२. भीम प्रसाद      ३३.१ भानु     २. बाल कृष्ण   ३. राम दुला  ४. कुल हाङ
३२. पूर्ण धोज         सन्तान थाहा भएन
३२. पदम बहादुर     सन्तान थाहा भएन 
३२. गंगा प्रसाद       सन्तान थाहा भएन
३२. राज कुमार       सन्तान थाहा भएन 
३२. पाल वीर         सन्तान थाहा भएन  
३२. मार वीर         ३३.१ फर्से    २. कान्छा
३२. गोविन्द           ३३.१ काजी    
३२. घलेन्द्र            ३.१ गणेश        २. प्रभु कुमार
३२. (नाम था छैन)  ३३.१ मिलन      २. सैलेन्द्र   ३. अखिल  ४. भर्त कुमार  
३२. तेज कुमार       ३३.१ जेनर        २. फैनर   
३२. बिरेन्द्र            ३३.१ देवेन्द्र    २. दीपेन्द्र  ३. धर्मेन्द्र   ४. आइन्द्र  ५. सपना
३२. धर्म लाल         भारतमा छन्
३२. शान्त कुमार     मोरोङ, मधुमल्ला कत्लेमा छन्
३२. उत्तर कुमार      मोरोङ, मधुमल्ला कत्लेमा छन्
३२. जनम कुमार     ३३.१ सुरेन्द्र कुमार २. शाहआ भक्त   ३. सन्देश हाङ  ४. सुभा हाङ  ५. खेसे हाङ
३२. रुद्र बहादुर       ३३.१ गम्बे (झापा, धुलाबारीमा छन्)
३२. प्रेम कुमार        ३३.१ रुद्र प्रसाद  २. टेक कुमार  ३. गोविन्द ४. बिक्रम प्रसाद  
३२. तेज बहादुर       ३३.१ सन्तोष    २. गणेश
३२. दिल्के सोर        सन्तान थाहा भएन  
३२. कृष्ण बहादुर      ३३.१ अग्नि प्रसाद २. अमृत प्रसाद
३२. राम कुमार        ३३.१ थदव प्रसाद   २. हरि बहादुर 
३२. इन्द्र कुमार       ३३.१ देव कुमार     २. कान्छा
३२. टिका राम         ३३.१ पृथ्वी नारायण   
३२. इन्द्र बिक्रम       सन्तान थाहा भएन 
३२. ललित बहादुर    ३३.१ गुन्ज सिङ  
३२. भक्त बहादुर       ३३.१ देवेन्द्र  २. राजेन्द्र
३२. शंखर सिङ        ३३.१ लोकेन्द्र कुमार  
३२. चन्द्र बहादुर      सन्तान थाहा भएन    
३२. गगन सिङ        ३३.१ जहर सिङ    २. योगेन्द्र कुमार ३. अर्जुन कुमार
३२. राम कुमार        ३३.१ अग्नि प्रसाद २. लक्ष्मी प्रसाद  ३. महेन्द्र कुमार 
३२. भक्त बहादुर       ३३.१ हिमाल बिक्रम 
३२. शुरेश कुमार      ३३.१ हरि बहादुर   २. शान्ता कुमार
३२. तिलोक सिङ      ३३.१ याम बहादुर  
३२. मान बहादुर       ३३.१ नरेश  २. नारायण  ३. लीला राज ४. काली दास   ५. युरेन्द्र
३२. मोहन कुमार      ३३.१ सुभा राज    
३२. लोकेन्द्र            ३३.१ चेत राज 
३२. अम्बिका           सन्तान थाहा भएन
३२. नान्द प्रसाद       सन्तान थाहा भएन
३२. रन बहादुर        ३३.१ अठार सिङ 
३२. राम बहादुर       ३३.१ पुर्ने   २. महेन्द्र  
३२. चन्द्र बहादुर      ३३.१ नाक ठूले     २. काउवा   
३२. जसे               सन्तान थाहा भएन
३२. गोरे                सन्तान थाहा भएन
३२. अँग्रे                सन्तान थाहा भएन
३२. कमल              थाहा भएन       
३२. रुद्र                 थाहा भएन
३२. बिजय              थाहा भएन
३२. बुद्धि मान          ३३.१ चक्र सिङ    २. लाल बहादुर  ३. नके
३२. तिल बिक्रम       ३३.१ गिर्जा प्रसाद 
३२. गोविन्द राज      सन्तान थाहा भएन
३२. शुक बहादुर       ३३.१ बिर्ज हाङ   २. नाइन्द्र कुमार  
३२. शान्त कुमार      ३३.१ गंगा  २. सेर बहादुर  ३. प्रकाश 
३२. श्री कुमार          अपुताली  
३२. खगेन्द्र             ३३.१ हाँस बहादुर २. गणेश बहादुर  ३. अर्जुन कुमार  
३२. रुप नारायण      ३३.१ गौख कुमार  २. पदम प्रसाद
३२. काली बहादुर      ३३.१ लाख धोज
३२. अवि बहादुर       सन्तान थाहा भएन
३२. नारायण प्रसाद   थाहा भएन         
३२. गोपी लाल         थाहा भएन
३२. राम लाल          थाहा भएन
३२. बुद्धि मान          थाहा भएन
३२. टठ नारायण       थाहा भएन
३२. डिल्ली बिक्रम      थाहा भएन
३२. देवी लाल           थाहा भएन
३२. खड्क बहादुर       थाहा भएन
३२. जोगिन्द्र             थाहा भएन
३२. योगेन्द्र              थाहा भएन
३२. देउ प्रसाद           थाहा भएन
३२. तिर्थ राज           थाहा भएन
३२. रमन कुमार        थाहा भएन
३२. नन्द प्रसाद        ३३.१ सवारि हाङ
३२. भीम प्रसाद        ३३.१ सेर बहादुर   २. प्रेम बहादुर  
३२. डम्बर बहादुर     ३३.१ जय बहादुर   २. युद्ध बल 
३२. कुल देव            ३३.१ रविन  
३२. देउ कुमार          ३३.१ सामु एल २. साल्ती एल
३२. शुरेन्द्र              ३३.१ जोसेफ    
३२. गंगा राज          ३३.१ माइकल हिकमतियार  
३२. पवित्र कुमार       सन्तान थाहा भएन
३२. देउ मान            थाहा भएन        
३२. चन्द्र बहादुर       थाहा भएन 
३२. बाघ वीर           थाहा भएन 
३२. डम्बर बहादुर      थाहा भएन
३२. कर्ण बहादुर        थाहा भएन
३२. हरि चन्द्र           थाहा भएन
३२. युव राज            थाहा भएन
३२. इसाहाक            थाहा भएन
३२. हस्त वीर           थाहा भएन
३२. तिल चन्द्र          थाहा भएन
३२. पुसप राज          थाहा भएन
३२. प्रकाश कुमार       थाहा भएन
३२. मान बहादुर       ३३.१ सन्तोष
३२. योगेन्द्र             सन्तान थाहा भएन
३२. नर धोज           थाहा भएन
३२. कृष्ण बहादुर      दुई भाइ नाम थाहा भएन  
३२. पृथ्वी बहादुर      ३३.१ मदन कुमार  २. नाहोर
३२. हिम प्रसाद        ३३.१ होम नाथ
३२. जहर मान         सन्तान थाहा भएन
३२. दिल बहादुर       ३३.१ डम्बर बहादुर २. धनेन्द् ३. पञ्च बिक्रम      
३२. रचुन्दा             एक भाइ नाम थाहा भएन
३२. प्रेम प्रसाद         एक भाइ नाम थाहा भएन
३२. अम्बल बहादुर    ३३.१ पूर्ण बहादुर २. सन्तोष ३. भरत सिङ ४. नेपाल सिङ ५. जालाप सिङ ६. अरप सिङ       
३२. टंक प्रसाद         एक भाइ नाम थाहा भएन     
३२. पूर्ण हाङ           सन्तान थाहा भएन
३२. इन्द्र बहादुर       थाहा भएन
३२. मन कुमार         थाहा भएन
३२. रविन्द्र              थाहा भएन
३२. भूपेन्द्र              थाहा भएन
३२. कर्ण कुमार        थाहा भएन
३२. बसन्त कुमार     थाहा भएन
३२. डिकेन्द्र             थाहा भएन
३२. युविस्टर            थाहा भएन
३२. किसोर              थाहा भएन
३२. नर वीर             थाहा भएन
३२. चन्च लाल          थाहा भएन
३२. मोहन वीर          थाहा भएन
३२. तिर्थ बहादुर        थाहा भएन
३२. हस्त बहादुर        थाहा भएन
३२. बल धोज            थाहा भएन
३२. चन्द्र कुमार         थाहा भएन
३२. आस वीर           थाहा भएन
३२. नेपाल सिङ        भारतमा छन्    
३२. महेन्द्र कुमार      ३३.१ राजेन्द्र           २. सैन्द्र राज  
३२. चाराने              सन्तान थाहा भएन
३२. रन बहादुर         ३३.१ टंक प्रसाद      २. इन्द्र प्रसाद    
३२. बेलान धोज        ३३.१ लोकेन्द्र          २. नर वीर
३२. छत्र बहादुर        ३३.१ खड्क सुन्दर 
३२. धन सिङ           ३३.१ से से हाङ
३२. राज बल            सन्तान थाहा भएन
३२. शान्त कुमार       थाहा भएन  
३२. विरेन्द्र              थाहा भएन
३२. सुमन               थाहा भएन
३२. सन्तोष             थाहा भएन
३२. मृती हाङ           थाहा भएन

३३ औं पुषता

३३. भर्त कुमार         ३४.१ केवल राज २. (नाम थाहा भएन) ३. कमल राज  
३३. अमृत कुमार       ३४.१ आदोक्मी हाङ २. एलिया  
३३. सुक राज           सन्तान थाहा भएन
३३. नरेन्द्र           
३३. कृथी बहादुर     
३३. दुत बहादुर      
३३. योगेन्द्र         
३३. देउ कुमार        
३३. (नाम थाहा भएन)   
३३. देवेन्द्र           
३३. पाल्पा           
३३. पूर्ण कुमार       
३३. धन सोर        
३३. मदन कुमार      
३३. पूर्ण राज         
३३. कुविर सिङ                     ३४.१ धर्म राज २. से से हाङ ३. नर कुमार
३३. हेमन्त            
३३. बल सिङ        
३३. शाहा बहादुर      
३३. फिलिप          
३३. जोसेफ          
३३. मन हाङ        
३३. राणा धोज       
३३. (नाम थाहा भएन)
३३. चैत हाङ        
३३. राजु नन्द       
३३. ज्ञानु प्रसाद      
३३. प्रकाश          
३३. राजन          
३३. ममन् कुमार     
३३. डम्बर बहादुर                   ३४.१ देभिड 
३३. मोतिराम        
३३. राज कुमार       
३३. सन्तोष         
३३. सन्चे           
३३. बिक्रम          
३३. बडी            
३३. सुजेन्द्र कुमार     
३३. बिरेन्द्र           
३३. छबि लाल        
३३. थर्क बहादुर        
३३. देविन्द्र           
३३. साने            
३३. सुरेन्द्र             
३३. बिर्ख बहादुर      
३३. कोपिला         
३३. मरेच मान सिङ   
३३. भानु            
३३. बाल कृष्ण        
३३. राम दुला         
३३. कुल हाङ         
३३. फर्से             
३३. कान्छा           
३३. काजी
३३. गणेश
३३. प्रभु कुमार
३३. मिलन
३३. सैलेन्द्र
३३. अखिल
३३. भर्त कुमार
३३. जेनर
३३. फैनर
३३. देवेन्द्र
३३. दीपेन्द्र
३३. धर्मेन्द्र
३३. आइन्द्र
३३. सपना
३३. सुरेन्द्र कुमार
३३. शाह भक्त
३३. सन्देस हाङ
३३. शुभ हाङ
३३. खेसे हाङ
३३. गम्बे                             सन्तान झापाको धुलाबारी मा छन्
३३. रुद्र प्रसाद
३३. टेक कुमार
३३. गोविन्द
३३. बिक्रम प्रसाद
३३. सन्तोष
३३. गणेश
३३. अग्नि प्रसाद
३३. अमृत प्रसाद
३३. यादव प्रसाद
३३. हरि बहादुर
३३. देव कुमार
३३. कान्छा
३३. पृथ्वी नारायण
३३. गुन्ज सिङ
३३. देवेन्द्र
३३. राजेन्द्र
३३. लोकेन्द्र कुमार
३३. जहर सिङ
३३. योगेन्द्र
३३. अर्जुन कुमार
३३. अग्नि प्रसाद
३३. लक्ष्मी प्रसाद
३३. महेन्द्र कुमार
३३. हिमाल बिक्रम
३३. हरि बहादुर
३३. शान्त कुमार
३३. याम बहादुर                   ३४.१ भीम प्रसाद
३३. नरेस
३३. मारायण
३३. लीला राज
३३. काली दास
३३. युरेन्द्र
३३. शुभ राज
३३. चेत राज
३३. अठार सिङ
३३. पुर्ने
३३. महेन्द्र
३३. नाक ठूले
३३. काउवा
३३. चक्र सिङ
३३. लाल बहादुर
३३. नाके
३३. गिर्ज प्रसाद
३३. बिर्ज हाङ                        ३४.१ चन्द्र 
३३. नाइन्द्र कुमार
३३. गंगा
३३. सेर बहादुर
३३. प्रकाश
३३. हँस बहादुर
३३. गणेश बहादुर
३३. अर्जुन कुमार
३३. गौख कुमार
३३. पदम प्रसाद
३३. लाख धोज
३३. सवारी हाङ
३३. सेर बहादुर
३३. प्रेम बहादुर
३३. जय बहादुर
३३. युद्ध बल
३३. रविन
३३. समुएल
३३. साल्तिएल
३३. जोसेफ
३३. माइकल हिक्मतियार
३३. सन्तोष
३३. मदन कुमार
३३. नाहोर
३३. होम नाथ
३३. डम्बर बहादुर
३३. धनेन्द्र
३३. पन्च बिक्रम
३३. पूर्ण बहादुर
३३. शान्तस
३३. भरत सिङ
३३. नेपाल सिङ
३३. जालाप सिङ
३३. अरप सिङ
३३. राजेन्द्र
३३. सैन्द्र राज
३३. टंक प्रसाद
३३. इन्द्र प्रसाद
३३. लोकेन्द्र
३३. नर वीर
३३. खड्क सुन्दर
३३. से से हाङ

३४ औं पुस्ता

३४. केवल राज
३४. कमल राज
३४. आदोक्मी हाङ
३४. एलिया
३४. धर्म राज
३४. से से हाङ
३४. नर कुमार
३४. डेभिड
३४. भीम प्रसाद
३४. चन्द्र


तिरहाङको बंश सुधारिएको छ, यो भित्रको दाजुभाइहरुले अझ सच्याउने प्रयास गर्नु होला ।              
मेरो पनि कति टैपिङ त्रुटि होला प्रतिक्रिया दिदै गर्नु होला । 

Panchthar Aarbote ma basne Kurumbang Bangsa

२४ औ पुस्ता
२४. भरहाङ               २५.१ वहितहाङ       २. थुपी हाङ
  
२५. वहित हाङको सन्तान आरुबोटे मा फैली बसेका छन् 
२५. थुपी हाङको सन्तान आङ्सराँग वसाँगु मा फैली बसेका छन्
 
२५. वहितहाङ             २६.१ योगेन्द्र

२६   औ पुस्ता           

२६. योगेन्द्र                २७.१ जेठा अपुताली २. रुप चित्त   ३. हँसपुत्र

२७ औ पुस्ता

२७. रुप चित्त              २८.१ अर्जेर सिङ  २. सर्दार सिङ
२७. हँसपुत्र                २८.१ अर्थबाज   २. खर्दार सिङ (भरलेनी हाँगुममा छन् ) ३. शाहा मान (भरलेनी हाँगुममा छन् )

२८ औ पुस्ता

२८. अर्जेर सिङ           २९.१ जगत सिङ  २. लाल सिङ   ३. ध्वज वीर
२८. सर्दार सिङ           २९.१ मन सेर    २. रुप सेर       ३. जीवन सिङ
२८. अर्थवाज               २९.१ जस राज   २. लाल बहादुर  ३. जित राज
२८. खर्दार सिङ           भरलेनी हाँगुम मा बस्ने वंश
२८. शाहा मान            भरलेनी हाँगुम मा बस्ने वंश

२९ औ पुस्ता

२९. जगत सिङ            ३०.१ इन्द्र बहादुर २. हर्क सिङ   ३. हर्कधोज   ४. हर्क वीर ६. शुबी नाथ
२९. लाल सिङ             ३०.१ जय हाङ
२९. ध्वाज वीर             ३०.१ अबी दल  २. भगीवर   ३. धर्म लाल  ४. धन राज
२९. मन सेर               ३०.१ चतुर्धोज
२९. रुप सेर                ३०.१ बद्री लाल   २. लाल वीर  ३. इन्द्र धोज
२९. जीवन सिङ           सन्तान पछ्याउन सकिएन
२९. जस राज              ३०.१ टाउके (अपुताली)  २. कृष्ण
२९. लाल बहादुर           ३०.१ इन्द्र बहादुर   २. हेम बहादुर  ३. कन्या
२९. जित राज              ३०.१ लाख बहादुर

३० औ पुस्ता

३०. इन्द्र बहादुर           ३१.१ डम्बर सिङ २. महार सिङ ३. जय नाथ
३०. हर्क सिङ               ३१.१ हरि प्रस्सद
३०. हर्क ध्वज              सन्तान थाहा भएन
३०. हर्क  वीर               सन्तान थाहा भएन
३०. शुबी नाथ              ३१.१  जय बहादुर    
३०. जय बहादुर            ३१.१ इतु  २. शुख पाल      
३०. अबिदल                ३१.१ बल बहादुर
३०. भगी वर               ३१.१ भेन्द्र (अपुताली) २. सिङ्ग राज ३. पुकुले (अपुताली)
३०. धर्म लाल              ३१.१ जंग वीर  २. लीला बहादुर ३. ड्ल्लु (अपुताली) ४. सिङ्ग वीर
३०. धन बहादुर            ३१.१ एकबा  २. भद्रसी
३०. चतुर्धोज                ३१.१ लाल ध्वोज २. कमान ध्वोज
३०. बद्री लाल              ३१.१ भगी सोर  २. दल सोर
३०. लाल वीर              ३१.१ खड्का बहादुर
३०. इन्द्र ध्वोज            ३१.१ बोल ध्वोज 
३०. टाउके                   (अपुताली)  
३०. कृष्ण                   ३१.१ भटाङ्गे  २. प्रसाद सिङ
३०. इन्द्र दल              ३१.१ कहार सिङ २. जित बहादुर   ३. नर मान (अपुताली) ४. रत्न बहादुर
३०. हेम बहादुर            ३१.१ मल हाङ
३०. कन्या                  ३१.१ हँस बहादुर
३०. लाख बहादुर          ३१.१ नान सिङ     २. कृति मान  ३. डल्लु  ४. दिल बहादुर
३१ औ पुषता
३१. डम्बर सिङ            ३२.१ भक्त बहादुर
३१. महार सिङ             ३२.१ भर्ती सिङ     २. बुद्ध मान
३१. जय नाथ              थाहा भएन
३१. हरि प्रसाद             ३२.१ खर्क बहादुर  २. मन बहादुर ३. झिल्के हाङ ४. प्रेम बहादुर
३१. जय बहादुर            ३२.१ निर बहादुर  २. बम बहादुर ३. नर बहादुर  ४. धन बहादुर
३१. इतु                      ३२.१ हर्क बहादुर  
३१. शुख पाल              ३२.१ हेम बहादुर २. साल बहादुर         
३१. बल बहादुर            ३२.१ पत्थर जंग (अपुताली)
३१. भेन्द्र                    (अपुताली)
३१. सिङ्ग राज            ३२.१ दिल बहादुर
३१. पुकुले                   (अपुताली)
३१. जंग वीर               ३२.१ चेक बहादुर
३१. सिल बहादुर           ३२.१ गोरे बहादुर  २. हस्त वीर                             
३१. ड्ल्लु                    (अपुताली) 
३१. सिङ्ग वीर             ३२.१ दिन मान   २. तिलोक सिङ
३१. एकवा                   ३२.१ सेलिके
३१. भद्रसी                   ३२.१ हँस बहादुर
३१. लाल ध्वोज            दुई भाइ नाम थाहा भएन
३१. कमान ध्वोज          ३२.१ पोली २. हर्क  ३. नर सिङ
३१. भगी शोर               ३२.१ जित राज      
३१. दल सेर                 ३२.१ पदम लाल  २. याम बहादुर
३१. खड्क बहादुर          ३२.१ होजित       २. बसन्त ३. विश्व प्रकाश ४. हिरोन कुमार ५. ओम प्रकाश ६. कुमार
३१. बल ध्वोज              ३२.१ दल बहादुर २. लाल बहादुर ३. भीम बहादुर
३१. भटाङ्गे                  ३२.१ लोक बहादुर
३१. प्रसाद सिङ             ३२.१ जेठा (अपुताली) २. सुख दल ३. ऐत मान
३१. कहार सिङ              ३२.१ नर बहादुर
३१. जित बहादुर            ३२.१ नान सिङ  २. कृति मान     ३. डल्लु     ४. दिल बहादुर
३१. नर मान                अपुताली
३१. रत्न बहादुर              ३२.१ धरेन्द्र
३१. मलहाङ                 ३२.१ कुन सिङ   २. सेर बहादुर
३१. हँस बहादुर             ३२.१ रत्न कुमार  
३१. नान सिङ              थाहा भएन
३१. कृति मान             थाहा भएन
३१. डल्लु                    थाहा भएन
३१. दिल बहादुर           ३२.१ योग्य प्रसाद  

३२ औ पुस्ता

३२. भक्त बहादुर           ३३.१ खिम राज  २. खड्क बहादुर ३. पदम बहादुर
३२. भर्त सिङ              ३३.१ भीम बहादुर २. जगर सिङ ३. रुप कर्ण  ४. खुस बहादुर ५. राम भक्त
३२. बुद्ध मान              ३३.१ पहल मान
३२. खड्का बहादुर        ३३.१ नरे
३२. मन बहादुर           थाहा भएन
३२. झिल्के हाङ            ३३.१ गजेन्द्र          २. मान बहादुर
३२. प्रेम बहादुर            ३३.१ दिल कुमार    २. अंबर कुमार    ३. भीम कुमार    ४. आश बहादुर (कान्छा थाहा भएन)
३२. निर बहादुर            ३३.१ जाँच बहादुर   २. चन्द्र बहादुर   ३. भालुक कुमार ४. माकुर कुमार
३२. बंम बहादुर            ३३.१ रत्न बहादुर     २. डम्बर बहादुर ३. भगी मान
३२. नर बहादुर             ३३.१ लाल ध्वोज    २. दिल प्रासाद  ३. कृष्ण कुमार
३२. धन बहादुर            ३३.१ याम बहादुर    २. वीर बहादुर  ३. बिरेन्द्र ४. नारायण ५. पदम बहादुर ६. झपटे ७. सेर बहादुर 
३२. हर्क बहादुर            थाहा भएन 
३२. हेम बहादुर            १ भाइ नाम थाहा भएन   
३२. साल बहादुर           थाहा भएन  
३२. पत्थर जङ            अपुताली
३२. दिल बहादुर           ३३.१ सुख बहादुर   २. चिन्दे      ३. भीम
३२. चेक बहादुर            ३३.१ शान्त बहादुर     २. बोली प्रसाद
३२. गोरे बहादुर            ३३.१ देउ मान        २. हरि बहादुर
३२. हस्त वीर              ३३.१ बंम बहादुर
३२. दिन मान             ३३.१ रण ध्वोज      २. पदम बहादुर ३. हर्क बहादुर
३२. तिलोक सिङ         थाहा भएन
३२. सोलिके                ३३.१ सेन बहादुर
३२. हँस बहादुर            ३३.१ कबिराज
३२. पोली                   थाहा भएन
३२. हर्क                     थाहा भएन
३२. नर सिङ               ३३.१ सिन्के    २. माक्लु   ३. कान्छा बहादुर
३२. जित बहादुर          थाहा भएन
३२. पदम लाल            थाहा भएन
३२. याम बहादुर           थाहा भएन
३२. होजित                 थाहा भएन
३२. बसन्त                थाहा भएन
३२. विश्व प्रकाश           थाहा भएन
३२. हिरन कुमार          थाहा भएन
३२. ओम प्रकाश          थाहा भएन
३२. कुमार                  थाहा भएन
३२. दल बहादुर            थाहा भएन
३२. लाल बहादुर          थाहा भएन
३२. भीम बहादुर          थाहा भएन
३२. लोक बहादुर          ३३.१ हर्क मान
३२. सुख दल              ३३.१ दल मान   २. आइत मान
३२. ऐत मान              थाहा भएन
३२. नर बहादुर            ३३.१ शहर सिङ  २. तारा सिङ ३. चन्द्र कुमार ४. डम्बर सोर ५. डम्बर सिङ
३२. कृति मान             ३३.१ सेर बहादुर
३२. डल्लु                   थाहा भएन
३२. दिल बहादुर          थाहा भएन
३२. धरेन्द्र                  ३३.१ हाङ्याम्बु हाङ
३२. कुन सिङ              ३३.१ शान्त  २. सन बहादुर ३. विजय
३२. सेर बहादुर            ३३.१ निर्पल
३२. रत्न कुमार             ३३.१ कमल बहादुर
३२. योग्य प्रसाद          थाहा भएन 
३३ औ पुस्ता
३३. खिम राज              ३४.१ डम्बर बहादुर
३३. खड्क बहादुर          ३४.१ लाल बहादुर   २. नैन सिङ
३३. पदम बहादुर           थाहा भएन
३३. भीम बहादुर           ३४.१ हस्त कुमार   २. श्याम बहादुर ३. धन बहादुर
३३. जगर सिङ             थाहा भएन
३३. रुप कर्ण                ३४.१ डिलेन्द्र
३३. खुस बहादुर            ३४.१ सिङ्ग वीर    २. प्रेम बहादुर ३. याम बहादुर ४. जित बहादुर ५. दिल बहादुर ६. बोली प्रासाद
३३. राम भक्त               ३४.१ डबल बहादुर २. नर मान     ३. खुस बहादुर  ४. जंग बहादुर ५. चुडा ध्वोज
३३. पहल मान             ३४.१ ठगल सिङ   २. डिल्लीश्वर (एक भाइ को नाम थाहा भएन)
३३. नरे                      थाहा भएन
३३. गजेन्द्र                  थाहा भएन
३३. मान बहादुर           थाहा भएन
३३. दिल कुमार            थाहा भएन
३३. अंबर कुमार           थाहा भएन
३३. भीम बहादुर           थाहा भएन
३३. आस बहादुर           थाहा भएन
३३. जाँच बहादुर            ३४.१ सने
३३. चन्द्र बहादुर           ३४.१ सूर्य कुमार    २. तुल बहादुर ३. रण बहादुर ४. योगेन्द्र कुमार
३३. भलुक कुमार          थाहा भएन
३३. माकुर कुमार          थाहा भएन
३३. रत्न   बहादुर            ३४.१ पूर्ण कुमार     २. कृष्ण कुमार ३. तारा बहादुर      ४. सागर      ५. गोरे बहादुर
३३. डम्बर बहादुर          ३४.१ ठगल सिङ     २. कान्छोते
३३. भगी मान              ३४.१ जंगी प्रसाद     २. राम प्रसाद
३३. लाल ध्वोज            छोरी- दुई बहिनी नाम थाहा भएन (धरान मा बस्नु भएको छन्) 
३३. दिल प्रसाद             दुई भाइ नाम थाहा भएन,(एक बहिनी छोरी)
३३. कृष्ण कुमार           एक भाइ नाम था भएन, दुई छोरी नाम था छइन (काठमाण्डु हाल यु केमा हुनु हुन्छ)
३३. याम बहादुर            ३४.१ बिमल
३३. वीर बहादुर             ३४.१ बाके    २. बिष्णु
३३. बिरेन्द्र                   ३४.१ गौरब       २. राजु  ३. वीर बहादुर
३३. नारायण                 ३४.१ निर्मल     २. अनिल
३३. पदम बहादुर           ३४.१ अन्मोल
३३. झप्टे                    थाहा भएन
३३. सेर बहादुर             थाहा भएन
३३. सुख बहादुर           थाहा भएन
३३. चिन्डे                   थाहा भएन
३३. भीम                    थाहा भएन
३३. शान्त बहादुर         ३४.१ हाम्सु  २. मचिन्द्र
३३. बोली प्रसाद           ३४.१ हर्क बहादुर २. सूर्य बहादुर ३. कान्छा बहादुर
३३. देउ मान               एक भाइ नाम थाहा भएन
३३. हरि भादुर             थाहा भएन
३३. बंम बहादुर            ३४.१ भिष्म
३३. रन ध्वोज             थाहा भएन
३३. पदम बहादुर          थाहा भएन
३३. हर्क बहादुर            थाहा भएन
३३. सेर बहादुर            ३४.१ थारे  २. बुद्धि लाल ३. सन्तोष कुमार
३३. कबिराज                थाहा भएन
३३. सिन्के                  थाहा भएन
३३. माक्लु                  थाहा भएन
३३. कान्छा बहादुर        थाहा भएन
३३. हर्क मान              ३४.१ दल बहादुर
३३. दल मान              ३४.१ बल कुमार  २. दिल कुमार
३३. आइत मान           ३४.१ प्रताप सिङ
३३. शहर सिङ             थाहा भएन
३३. तारा सिङ              ,,
३३. चन्द्र कुमार            ,,
३३. डम्मर सोर             ,,
३३. डम्मर सिङ            ,,
३३. सेर बहादुर             ,,
३३. हाङ्यङ्बु हाङ          ,,
३३. शान्त बहादुर          ,,
३३. सन बहादुर            ,,
३३. विजय                   ,,
३३. निर्पल                   ,,
३३. कमल बहादुर          ,,

३४ औ पुस्ता

३४. डम्बर बहादुर           ३५.१ फुंडे   २. मजेलु  ३. दयो प्रसाद
३४. लाल बहादुर            ३४.१ पूर्ण कुमार २. योगेन्द्र
३४. नैन सिङ                थाहा भएन
३४. हसत कुमार            ३५.१ हरि राज   २. सर्दार सिङ ३. दीपेन्द्र  ४. टेक बहादुर
३४. श्याम बहादुर           ३५.१ दिल बहादुर
३४. धन बहादुर             ३५.१ गोबिन्द प्रसाद   २. हरि राज  ३. ऐत राज
३४. डिलेन्द्र                   थाहा भएन
३४. सिङ्ग वीर              ३५.१ दिल बिक्रम  २. भवानी बिक्रम ३. आइत राज
३४. प्रेम बहादुर              ३५.१ थाहा भएन
३४. याम बहादुर             ३५.१ विशाल
३४. जित बहादुर             थाहा भएन
३४. दिल बहादुर             थाहा भएन
३४. बोली प्रसाद             थाहा भएन
३४. डबल बहादुर            थाहा भएन
३४. नर मान                 ३५.१ बेल कुमार
३४. सुख बहादुर             थाहा भएन
३४. जंग बहादुर              थाहा भएन
३४. चुडा ध्वोज               थाहा भएन
३४. ठगल सिङ               ३५.१ प्रेम बहादुर    २. जीवन कुमार
३४. डिल्लीश्वर                 थाहा भएन
३४. साने                       थाहा भएन
३४. सूर्य कुमार              ३५.१ गनेन्द्र
३४. तुल बहादुर              थाहा भएन
३४. रण बहादुर              थाहा भएन
३४. योगेन्द्र कुमार          थाहा भएन
३४. पूर्ण कुमार              छोरीहरु जेठि-इन्जिला, माइली- एलिसा र कान्छी- सिम्रन 
३४. कृष्ण कुमार            ३५.१ विजय          २. आशिष        ३. हिमाल
३४. सागर
३४. गोरे बहादुर  
३४. ठगल सिङ              दुई  भाइ नाम थाहा भएन
३४. कान्छोते                 एक  भाइ नाम थाहा भएन
३४. जंगी प्रसाद              ३५.१ इन्द्र बहादुर
३४. राम प्रसाद              थाहा भएन
३४. बिमल                    ,,
३४. वाके                       ,,
३४. बिष्णु                     ,,
३४. गौरब                     ,,
३४. राजु                       ,,
३४. वीर बहादुर              ,,
३४. निर्मल                    ,,
३४. अनिल                    ,,
३४. अन्मोल                  ,,
३४. हाम्सु                     ,,
३४. मचिन्द्र                   ,,
३४. हर्क बहादुर              ,,
३४. सूर्य बहादुर               ,,
३४. कान्छा बहादुर          ,,
३४. भिष्म                    ,,
३४. थोरे                       ,,
३४. बुद्धि लाल               ,,
३४. सन्तोष कुमार          ,,
३४. दल बहादुर              ,,
३४. वल कुमार
३४. दिल  कुमार             ,,
३४. प्रताप सिङ              ,,

३५ औ पुस्ता

३५. फुँडे
३५. मजेलु
३५. दया प्रसाद
३५. पूर्ण कुमार
३५. योगेन्द्र
३५. हरि राज
३५. सर्दार सिङ
३५. दीपेन्द्र
३५. टेक बहादुर 
३५. दिल बहादुर
३५. गोबिन्द प्रसाद
३५. हरि राज
३५. ऐत राज
३५. दिल बिक्रम
३५. भवानी बिक्रम
३५. आइत राज
३५. विशाल
३५. बेला कुमार
३५. प्रेम कुमार
३५. जीवन कुमार
३५. गनेन्द्र
३५. विजय
३५. आशिष
३५. हिमाल 
३५. इन्द्र बहादुर               ३६.१ डम्बर सिङ २. महा सिङ ३. जगन नाथ (अपुताली)४. जसनाथ ५. जगन ध्वोज (अपुताली)

३६ औ पुस्ता

३६. डम्बर सिङ
३६. महासिङ
३६. जगन नाथ               अपुताली
३६. जस नाथ
३६. जग ध्वोज                अपुताली                   
                                       

Aarbote bata chhuti Bharaleni Hanggum basne kurumbang Bangsa 


हँसपुत्रको छोरा दुई  भाइ खर्दार सिङ र शाहमान आरबोटेबाट छुट्टी भरलेनी हाँगुममा बस्ने कुरुम्बाङ बंश

२८. खर्दार सिङ              २९.१ जै नन्द
२८. शाहा मान               २९.१ तिर्थ राज
 

२९ औ पुस्ता

२९. जै नन्द                  ३०.१ जेठा, काँइला र कान्छा अपुताली २. माया वीर ३. पदम बहादुर
२९. तिर्थ राज                ३०.१ जित बहादुर

३० औ पुस्ता

३०. माया वीर               डजेल कमान् दार्जिलिङमा छन्
३०. पदम बहादुर            ३१.१ जेठा अपुताली २. शाहा बहादुर    ३. भबिन्द्र मान
३०. जित बहादुर             थाहा भएन

३१ औ पुस्ता

३१. शाहा मान               ३२.१ टेक बहादुर      २. मंकर सिङ     ३. छत्र बहादुर
३१. भविन्द्र मान           ३२.१ वीर बहादुर      २. टेक प्रसाद      ३. नर बहादुर      ४. लाल बहादुर

३२ औ पुस्ता

३२. टेक बहादुर             ३३.१ लोक प्रसाद (पांच  भाइको नाम थाहा भएन)
३२. मंकर सिङ             ३३.१ देबेन्द्र
३२. छत्र बहादुर             ३३.१ मोहन
३२. वीर बहादुर             ३३.१ मन बहादुर      २. धन बहादुर     ३. राम बहादुर      ४. हरि प्रसाद       ५. खड्का बहादुर
३२. टेक प्रसाद              थाहा भएन
३२. नर प्रसाद              थाहा भएन
३२. लाल बहादुर           थाहा भएन

३३ औ पुस्ता

३३. लोक प्रसाद
३३. देबेन्द्र
३३. मोहन
३३. मन बहादुर
३३. धन बहादुर
३३. राम बहादुर
३३. हरि प्रसाद
३३. खड्का बहादुर

Aangsarang, Wasanggu basne Kurumbang Bangsa

आङ्साराँग र वसाँगु बस्ने थुपी हाङ को सन्तान

२४. भर हाङ को    दुई भाइ छोरा  २५.१ वहित हाङ       २. थुपी हाङ  

२५. वहित हाङ को सन्तान आरुबोटे मा फैली बसेका छन् 
२५. थुपी हाङ को सन्तान आङ्सराँग वसाँगु मा फैली बसेका छन् 

२५ औ पुस्ता

२५. थुपी हाङ                २६.१ सिहासेदी

२६ औ पुस्ता

२६. सिहासेदी                २७.१ कुम्बा सिङ            

२७ औ पुस्ता

२७. कुम्बा सिङ             २८.१ चर्न बोली        २. जस वीर      ३. प्रताव सिङ     ४. जय राज     ५. सासोर सिङ

२८ औ पुस्ता

२८. चर्न बोली               २९.१ पर हाङ         २. निङे हाङ (३  भाइ छुटाउन सकिन) 
२८. जस वीर                २९.१ चन्द्र वीर       २. हर्क सिङ
२८. प्रताव सिङ              २९.१ हर्क जित      २. मन हर्क       ३. मुख राज        ४. फराङ       ५. धन हाङ
२८. जस राज                २९.१ पुरन्धोज       २. महन सिङ (४  भाइ को नाम थाहा भएन)
२८. सासोर सिङ             २९.१ रण ध्वोज    २. भगी मान

२९ औ पुस्ता

२९. पर हाङ                  सन्तान छुटाउन सकिएन
२९. निङे हाङ                ३०.१ बल हर्क
२९. चन्द्र वीर                ३०.१ हर्क नन्द      २. प्रसाद सिङ 
२९. हर्क सिङ                ३०.१ बध वीर        २. अमृत मान(अ)  ३. डिल्ली सिङ(अ)  ४. लाल बहादुर ५. तारा वीर(अ)
२९. हर्कजित                 ३०.१ रण बहादुर
२९. मन हर्क                 ३०.१ नबोले          २. लाल मान       ३. लाख बहादुर       ४. बुद्धि बल       ५. सुक बहादुर
२९. मुख राज                ३०.१ जेठा, माइला (अपुताली) २. सह मान                     ४. मंगल सिङ    ५. लक्ष्मी हाङ
२९. फराङ                    ३०.१ कर्ण बहादुर 
२९. धन हाङ                 ३०.१ लाखसोर       २. लिचिके (अपुताली)
२९. पुरन ध्वोज             ३०.१ महा लाल      २. आइत मान     ३. अजिङ्गर            ४. पाल हाङ
२९. महान सिङ             ३०.१ धन बहादुर
२९. रण ध्वोज               ३०.१ फौद राज      २. फौद मान
२९. भगी राज                ३०.१ साह ध्वोज    २. लाख ध्वोज    ३. मंकर ध्वोज 

३० औ पुस्ता

३०. बल हर्क                 ३१.१ फौद मान २. छत्र बहादुर ३. श्रीधोज ४. मान ध्वोज ५. कर्ण ध्वोज ६. लाल कुमार ७. लाल नाथ ८. हर्क दल
३०. हर्क नन्द                ३१.१ धन प्रसाद    २. सुख नन्द   ३. फिप राज     ४. पुन हाङ
३०. प्रसाद सिङ             ३१.१ मन हाङ
३०. बध वीर                 ३१.१ दल हाङ
३०. अमृत मान            अपुताली
३०. डिल्ली सिङ          अपुताली
३०. लाल बहादुर           देश राज             २. मणी राज          ३. दिल प्रसाद   ४. तुल हर्क  ५. सेर बहादुर
३०. तारा वीर              अपुतली
३०. रण बहादुर            ३१.१ नेपाल सिङ
३०. नाबोले                 ३१.१ हिग्दल (अपुताली)
३०. लाल मान             ३१.१ आस राज      २. जस राज
३०. लाख बहादुर          ३१.१ धर्म ध्वोज (अपुताली) २. सेर बहादुर ३. अमर (अपुताली)
३०. बुद्धि बल               ३१.१ खड्क बहादुर    २. पलान ध्वोज        ३. जित बहादुर
३०. शुक बहादुर           ३१.१ कुल बहादुर
३०. सह मान              ३१.१ बल बहादुर       २. पदम ध्वोज  ३. हँसरत (अपुताली) ४. मेघ बहादुर
३०. मंगल सिङ            एक भाइ नाम थाहा भएन आसाम सिला पत्थर मा बस्नु भएको छ अरे
३०. लक्ष्मी हाङ            ३१.१ जेठा कोइला खाँद मा छ अरे २. काली बहादुर
३०. कर्ण बहादुर           थाहा भएन
३०. लाख सोर             ३१.१ बिष्णु लाल      २. दल बहादुर        ३. चिन हाङ
३०. लिचके                 अपुताली
३०. महा लाल             ३१.१ कर्ख ध्वोज       २. हाङला (अपुताली) ३. धन प्रसाद
३०. आइत मान           ३१.१ नरधोज           २. पृथलाल
३०. अजिङ्गार             थाहा भएन
३०. पाल हाङ              ३१.१ मंकर दल       २. हर्क जङ (३ र ४ दुई  भाइ बिदेश मा छन नाम थाहा भएन)
३०. धन बहादुर            ३१.१ धोज मान
३०. फौद राज              ३१.१ जय प्रसाद      २. लेख बहादुर
३०. फौद मान              ३१.१ रुप ध्वोज
३०. शाह धोज              सिला पत्थर मा छन नाम थाहा भएन
३०. लाख ध्वोज            ३१.१ जस रुप
३०. मंकर ध्वोज            ३१.१ भक्त बहादुर   २. कुबन      ३. मन बहादुर     ४. तिल बिक्रम

३१ औ पुस्ता

३१. फौद मान                 ३२.१ सेर बहादुर  २. जित गुज
३१. छत्र भादुर                ३२.१ धन मान     २. खड्क नन्द  ३. इजित हाङ
३१. श्री धोज                   ३२.१ भक्ती प्रसाद
३१. मान ध्वोज               ३२.१ नर बहादुर
३१. कर्ण ध्वोज               ३२.१ धन वीर     २. जग्गी प्रसाद
३१. लाल कुमार               ३२.१ इन्द्र लाल (अपुताली)
३१. लाल नाथ                 ३२.१ गुन्ज मान  २. नर बहादुर  ३. भहर मान   ४. डिल्ली राज
३१. हर्क दल                   ३२.१ चन्द्र बहादुर 
३१. धन प्रसाद                ३२.१ भक्त बहादुर
३१. सुख पाल                 ३२.१ लक्ष्मी
३१. फिप राज                 ३२.१ नर बहादुर
३१. पुन हाङ                   ३२.१ मोहेल मान २. श्री भक्त
३१. मन हाङ                  ३२.१ महा दल
३१. दल हाङ                  ३२.१ मान बहादुर २. मुक्ती हाङ    ३. जङ्ग बहादुर
३१. देश राज                  ३२.१ प्रेम बहादुर  २. नेत्र बहादुर  ३. ज्ञान बहादुर
३१. मणी राज                 ३२.१ थालउ मान २. दुर्गा कुमार ३. पूर्ण कुमार   ४. सुरेन्द्र कुमार ५. सबिने
३१. दिल प्रसाद               ३२.१ श्री प्रसाद    २. फिप राज    ३. पूर्ण बहादुर ४. शान्ता वीर     ५. दुर्गा प्रसाद
३१. तुल हर्क                  ३२.१ बिक्रम (देरा दुन मा छन रे)
३१. सेर बहादुर               ३२.१ तिल प्रसाद  २. कुमार
३१. नेपाल सिङ               ३२.१ काजी मान  २. जस मान (अपुताली)
३१. हिगदल                    अपुताली
३१. आस राज                 ३२.१ पूर्ण बहादुर
३१. जस बहादुर               थाहा भएन
३१. धर्म ध्वोज                अपुताली
३१. सेर बहादुर                ३२.१ नर बहादुर
३१. अमर                       अपुताली
३१. खड्का बहादुर             ३२.१ चित्र राज
३१. पलान ध्वोज               ३२.१ डिल्ली       २. मंगले
३१. जित बहादुर               ३२.१ मणी कुमार २. नर प्रसाद    ३. युगेन्द्र      ४. भीम बहादुर
३१. कुल बहादुर                ३२.१ हर्क प्रसाद   २. जय कुमार   ३. छबी लाल
३१. बल बहादुर                 ३२.१ आसाम मा छन
३१. पदम ध्वोज                ३२.१ वीर बहादुर
३१. हाँस रत                    अपुताली
३१. मेघ बहादुर                 ३२.१ काला        २. सुख राज    ३. नर कुमार
३१. काली बहादुर               ३२.१ नर बहादुर २. हर्क बहादुर ३. तिल बहादुर  ४. जापनी
३१. बिष्णु लाल                 ३२.१ श्याम सेर  २. मैत बहादुर
३१. दल बहादुर                 ३२.१ जयश्वर  
३१. चिन हाङ                   ३२.१ लाल बहादुर २. लाल सेर  ३. टिका राम      ४. कामना सिङ     ५. राजेन्द्र
३१. कर्ख ध्वोज                 ३२.१ जय बहादुर  २. राम बहादुर (दुबै भाइ अपुताली)
३१. हाङ्ला                       अपुताली
३१. धन प्रसाद                  ३२.१ ऐत राज
३१. नरधोज                     ३२.१ जङ्ग बहादुर २. फोपराज
३१. पृथलाल                     ३२.१ ज्ञान बहादुर 
३१. मंकर दल                  ३२.१ दुर्गा सिङ   २. दिल प्रसाद  ३. ओम प्रसाद
३१. हर्कजङ                      ३२.१ दिप राज
३१. धोज मान                   ३२.१ लाल मान
३१. जय प्रसाद                  ३२.१ वीर बहादुर  २. दल कुमार    ३. सोम हाङ
३१. लोक बहादुर                ३२.१ सन बहादुर
३१. रुप धोज                    थाहा भएन
३१. जस रुप                     ३२.१ चन्द्र बहादुर २. लाल बहादुर ३. भागेन्द्र
३१. भक्त बहादुर                 ३२.१ भीम बहादुर २. कमन प्रसाद
३१. कुबने                         आसाम मा छन
३१. मन बहादुर                  थाहा भएन
३१. तिल बिक्रम                 थाहा भएन 

३२ औ पुस्ता

३२. सेर बहादुर                 ३३.१ शुक वीर   २. राम
३२. जित गुज                   ३३.१ दल राज   २. हँस राज
३२. धन मान                   ३३.१ शुक राज   
३२. खड्का नन्द               ३३.१ आइत बहादुर
३२. इजित हाङ                ३३.१ लाल हाङ     २. उदय कुमार ३. पर्ण ध्वोज   ४. मन वीर    ५. बेला बहादुर
३२. भक्ती प्रसाद               ३३.१ खड्का सेर   २. महा नन्द    ३. रुप मान
३२. नर बहादुर                ३३.१ डम्बर बहादुर
३२. धन वीर                   ३३.१ गजेन्द्र बहादुर २. टेक बहादुर ३. लाल बहादुर
३२. जग्गी प्रसाद              ३३.१ नन्द (४  भाइ को नाम थाहा भएन)
३२. इन्द्र लाल                अपुताली
३२. गुन्ज मान                (४ भाइ नाम थाहा भएन)
३२. नर बहादुर               थाहा भएन
३२. भर मान                 विदेश्मा छन्
३२. डिल्ली राज               ३३.१ शुख बहादुर २. खगेन्द्रराज
३२. चन्द्र बहादुर              ३३.१ सुमन
३२. भक्त बहादुर               ३३.१ देवी बहादुर  २. पदम बहादुर
३२. लक्ष्मी                      ३३.१ नर वीर
३२. नर बहादुर                ३३.१ वीर बहादुर  २. नवी राज
३२. मेहेल मान                ३३.१ चन्द सेर    २. ऐत मान
३२. श्री भक्त                    ३३.१ कृष्ण राज  २. पूर्ण बहादुर
३२. महा दुल                   ३३.१ रत्न कुमार  २. फिप राज  ३. राम  ४. लक्ष्मण   ५. सोम कुमार
३२. मान बहादुर               ३३.१ चन्द्र कुमार २. नरेन्द्र
३२. मुक्ती हाङ                  ३३.१ रङ्ग लाल   २. भीम राज
३२. जङ्ग बहादुर              ३३.१ रबिन्द्र
३२. प्रेम बहादुर                थाहा भएन
३२. नेत्र बहादुर                ३३.१ चन्द्र प्रसाद
३२. ज्ञान बहादुर              ३३.१ हिल्ली हाङ   २. मोती हाङ
३२. ठालु मान                 थाहा भएन
३२. दुर्गा कुमार                थाहा भएन
३२. पूर्ण कुमार                थाहा भएन
३२. सुरेन्द्र                      थाहा भएन
३२. सबिने                      थाहा भएन
३२. श्री प्रसाद                  ३३.१ हाङ्सिङ
३२. फिप राज                  ३३.१ डिगम
३२. पूर्ण बहादुर                थाहा भएन
३२. सन्त वीर                      ,,
३२. दुर्गा प्रसाद                     ,,
३२. बिक्रम                      डेरादुन भारत मा छ
३२. तिल प्रसाद                ३३.१ सागर
३२. कुमार                       थाहा भएन
३२. काजी मान                 ३३.१ धर्मेन्द्र
३२. जस मान                   अपुताली
३२. पूर्ण बहादुर                 ३३.१ जित बहादुर २. कुमार        ३. दुर्गा बहादुर
३२. नर वीर                     ३३.१ राम बहादुर  २. महन राम   ३. उदेख राम
३२. चित्र बहादुर                ३३.१ रत्न बहादुर   २. भोटे
३२. डिल्ली                      थाहा भएन
३२. मंगले                       थाहा भएन
३२. मणी कुमार                ३३.१ गणेश       २. पदम
३२. नर प्रसाद                  एक भाइ नाम थाहा भएन
३२. युगेन्द्र                      थाहा भएन
३२. भीम बहादुर                     ,,
३२. हर्क प्रसाद                 ३३.१ दुर्गा प्रसाद      २. धरेन्द्र      ३. सुरेन्द्र
३२. जय कुमार                 ३३.१ धिरेन्द्र          २. धनेन्द्र
३२. छबी लाल                  ३३.१ धन्सिङ         २. अनन्त      ३. कुरुम्बाङ 
३२. वीर बहादुर                 ३३.१ सबिन्द्र         २. प्रेम कुमार ३. दीपेन्द्र
३२. काला                        थाहा भएन
३२. सुख राज                      ,,
३२. नर कुमार                     ,,
३२. नर वीर                        ,,
३२. हर्क बहादुर                    ,,
३२. तिल बहादुर                   ,,
३२. जापनी                          ,,
३२. श्याम सेर                   एक  भाइ नाम थाहा भएन
३२. मैत बहादुर                  दुई  भाइ नाम थाहा भएन
३२. जयश्वर                       एक  भाइ नाम थाहा भएन
३२. लाल बहादुर                 दुई  भाइ नाम थाहा भएन
३२. लाल सेर                    थाहा भएन
३२. टिका राम                      ,,
३२. कमना सिङ                    ,,
३२. राजेन्द्र                          ,,
३२. जय बहादुर                 अपुताली
३२. राम बहादुर                 अपुताली
३२. ऐत राज                     थाहा भएन
३२. जंग बहादुर                    ,,
३२. फोपराज                        ,,
३२. ज्ञान बहादुर                ३३.१ हिमाल        २. महेन्द्र        ३. प्रकाश
३२. दुर्गा सिङ                   थाहा भएन
३२. दिल प्रसाद                   ,,
३२. ओम प्रसाद                   ,,
३२. दिप राज                    ३३.१ अरुण
३२. लाल मान                  ३३.१ तिल बिक्रम  २. दिल मान    ३. राज कुमार
३२. वीर बहादुर                 ३३.१ योबिहाङ      २. आत्मुनी
३२. दल कुमार                  ३३.१ कुल बहादुर
३२. सोम हाङ                   थाहा भएन
३२. सन बहादुर                 थाहा भएन
३२. चन्द्र बहादुर                ३३.१ बुद्धि बहादुर  २. चार मारे
३२. लाल बहादुर                थाहा भएन
३२. भगेन्द्र                            ,,
३२. भीम बहादुर                     ,,
३२. कमना प्रसाद                     ,,

३३ औ पुस्ता

३३. शुक वीर                   ३४.१ भीम हाङ      २. पूर्ण हाङ
३३. राम बहादुर               थाहा भएन
३३. दल राज                  ३४.१ मैत बल        २. खगेन्द्र      ३. खुस वीर     ४. पन्च बहादुर
३३. हँस राज                  ३४.१ लाल बहादुर   २. ऐत राज     ३. फिप राज    ४. असार सिङ      ५. रिबु बहादुर
३३. शुक राज                  पाँच  भाइ को नाम थाहा भएन
३३. आत हाङ                 थाहा भएन
३३. लाल हाङ                 ३४.१ नन्द कुमार   २. मंगल सिङ  ३. कुर्ब कर्ण
३३. उदय कुमार              थाहा भएन
३३. परण ध्वोज                  ,,
३३. मन वीर                      ,,
३३. बेला बहादुर                  ,,
३३. खड्का बहादुर            ३४.१ लोक बहादुर  २. दान बहादुर  ३. डिकम
३३. महानन्द                  ३४.१ राम कुमार    २. टिका राज
३३. रुप मान                  ३४.१ उज्वल
३३. डम्बर बहादुर            ३४.१ टठ बहादुर
३३. गजेन्द्र बहादुर           दुई  भाइ नाम थाहा भएन
३३. टेक बहादुर               एक  भाइ नाम थाहा भएन
३३. लाल बहादुर             थाहा भएन
३३. नन्द                      तीन  भाइ नाम थाहा भएन
३३. शुख ब.
३३. खगेन्द्रराज
३३. सुमन 
३३. देवी बहादुर              थाहा भएन
३३. पदम बहादुर                ,,
३३. नर वीर                      ,,
३३. वीर बहादुर               एक भाइ नाम थाहा भएन
३३. नबी राज                 थाहा भएन
३३. चन्द्र सेर                    ,,
३३. ऐत मान                    ,,
३३. कृष्ण राज                  ,,
३३. पूर्ण बहादुर                 ,,
३३. रत्न कुमार               ३४.१ मणी राज     २. मंगल सिङ
३३. फिप राज                ३४.१ जस वीर
३३. राम                      थाहा भएन
३३. लक्ष्मण                     ,,
३३. सोम कुमार                ,,
३३. चन्द्र कुमार                ,,
३३. नरेन्द्र                       ,,
३३. रङ्ग लाल              ३४.१ सोधुगेन
३३. भीम राज               ३४.१ कृष्ण कुमार
३३. रबिन्द्र                  थाहा भएन
३३. चन्द्र प्रसाद              ,,
३३. हिल्ली हाङ              ,,
३३. मोती हाङ                ,,
३३. हाङ सिङ                 ,,
३३. डिगम                    ,,
३३. सागर                     ,,
३३. धर्मेन्द्र                    ,,
३३. जित बहादुर              ,,
३३. कुमार                     ,,
३३. दुर्गा बहादुर              ,,
३३. राम बहादुर              ,,
३३. मोहन राम               ,,
३३. उदेख राम                ,,
३३. रत्न बहादुर               ,,
३३. मोटे                      ,,
३३. गणेश                     ,,
३३. पदम                      ,,
३३. दुर्गा प्रसाद               ,,
३३. छरेन्द्र                     ,,
३३. सुरेन्द्र                     ,,
३३. धिरेन्द्र                    ,,
३३. धनेन्द्र                     ,,
३३. धन सिङ                  ,,
३३. अनन्त                     ,,
३३. कुरुम्बाङ                   ,,
३३. सबिन्द्र                    ,,
३३. प्रेम कुमार                ,,
३३. दीपेन्द्र                     ,,
३३. हिमाल
३३. महेन्द्र
३३. प्रकाश
३३. अरुण                   थाहा भएन                      
३३. तिल बिक्रम                ,,
३३. दिल मान                  ,,
३३. राज कुमार                 ,,
३३. योबिहाङ                    ,,
३३. आत्मुनी                    ,,
३३. कुल बहादुर                ,,
३३. बुद्धि बहादुर                ,,
३३. चार मारे                   ,,

३४ औ पुस्ता

३४. भीम हाङ              थाहा भएन
३४. पूर्ण हाङ                   ,,
३४. मैत बहादुर                ,,
३४. खगेन्द्र                     ,,
३४. खुस वीर                   ,,
३४. पन्च वीर                  ,,
३४. लाल बहादुर               ,,
३४. ऐत राज                    ,,
३४. फिब राज                  ,,
३४. असार सिङ                ,,
३४. रिबु बहादुर                ,,
३४. नन्द कुमार                ,,
३४. मंगल सिङ                 ,,
३४. कुर्ब कर्ण                    ,,
३४. लोक बहादुर                ,,
३४. दान बहादुर                 ,,
३४. डिकम                       ,,
३४. राम कुमार                  ,,
३४. टिका राम                   ,,
३४. उज्वल                       ,,
३४. टठ बहादुर                  ,,
३४. मणी राज                   ,,
३४. मंगल सिङ                  ,,
३४. जस वीर                     ,,
३४. सोधुगेन                      ,,
३४. कृष्ण कुमार                 ,,

Lasune ma basne Kurumbang Bangsa

२४. सम्मेत हाङ      (उहाँ एकै दिनमा नेपाल हालको काठमाडौं पुगेर फर्की बिजयपुर मा बास बस्नु हुन्थ्यो अरे)

२५. ताङ्साक हाङ

२६. खम्बेक हाङ               २७.१ किफेक्वा       २. युफेक्वा

२७   औ पुस्ता

२७. किफेक्वा                   २८.१ बय वीर         २. पृथ्वी वीर
२७. युफेक्वा                    २८.१ कामाङ जित    २. कामाङ सिङ
२८  औ पुस्ता
२८. बय वीर                   पुल्ढुङ मा बसेको  छन् 
२८. पृथ्वी वीर                सिक्किम मा बसेको छन् 
२८. कामाङ जित             २९.१ जगजित सिङ
२८. कामाङ सिङ             २९.१ हँसरुप       २. मुक्लुहाङ      ३. चुरुहाङ
२९  औ पुस्ता
२९. जगजित सिङ           ३०.१ धन्सोर      २. श्रीबाज        ३. देवान  
२९. हाँसरुप                    ३०.१ भगीराज    २. सिङ्गराज    ३. थेप्सिङ
२९. मुक्लुहाङ                 अपुताली
२९. चुरुहाङ                    ३०.१ पृथ्वीसिङ २. कालुसिङ     ३. लङ्गुर्सिङ    ४. पुरुन्धोज    ५. पुन्हाङ      ६. धलोकर्ण  
३०  औ पुस्ता
३०. धन्सोर                    ३१.१ ज्ञान बाज
३०. श्रीबाज                    ३१.१ मनरुप         २. लालहाङ
३०. देवान                      (सिक्किम मा छन अरे)
३०. भगीराज                  ३१.१ रुपदल          २. जित बहादुर     ३. धनबिर   
३०. सिङ्गराज                ३०.१ मजाहाङ                 
३०. थेप्सिङ                   ३१.१ दलरुप          २. खड्का बहादुर ३. लाख बहादुर
३०. पृथ्वीसिङ                ३१.१ बागदल
३०. कालुसिङ                अपुताली
३०. लङ्गुर्सिङ                ३१.१ महासेर         २. टेक बहादुर               
                                छोरी- माङ्देम्मा कान्छी
३०. पुरुन्धोज                ३१.१ हस्त बहादुर छोरी- ४ बहिनी नाम थाहा भएन
३०. पुन्हाङ                   ३१.१ हर्क बहादुर     २. हस्तमान
३०. धलोकर्ण                 छोरी मात्रा- मुछेको आमा

३१ औ पुस्ता

३१. ज्ञानबाज                 ३२.१ बौदमान
३१. मनरुप                   ३२.१ बल बहादुर    २. दल बहादुर   ३. चाचहाङ छोरी- शान्ता
३१. लाल्हाङ                   ३२.१ जितमान छोरी- चाम्चोनी
३१. रुपदल                    ३२.१ जय बहादुर
३१. जित बहादुर             ३२.१ महासिङ छोरी- पैरे मा छन
३१. धन वीर                  ३२.१ हस्त बहादुर  २. जस्मान
                                छोरी- ३ बहिनी नाम थाहा भएन
३१. मजाहाङ                  ३२.१  हाँस बहादुर  २. नर वीर
                                छोरी- जेठि, माइली
३१. दलरुप                    ३२.१ पुरुनधोज      २. सार मुखी    ३. भार मुखी ४. पदम बहादुर ५. जसबि
                                छोरी- छाँगे कान्छी
३१. खड्का बहादुर          ३२.१  ढाकाबरे   २. दिल बहादुर  ३. ईन्द्र बहादुर   ४. नन्द प्रसाद्
                                छोरी- खला ठुलि
३१. लाख बहादुर            ३२.१ जब्रे
३१. बागदल                  ३२.१ वीर बहादुर  २. रन्धोज   ३. रत्न बहादुर
                                छोरी- २ बहिनी नाम थाहा भएन
३१. महासेर                  ३२.१ भक्त बहादुर  २. हँस बहादुर   ३. तेज बहादुर
                                छोरी- तक्सङ्गे कान्छी
३१. टेक बहादुर             ३२.१ फैबुन्दे छोरी- २ बहिनी नाम थाहा भएन
३१. हस्त बहादुर            ३२.१ हर्क बहादुर    २. हेम बहादुर  ३. बुद्ध राज         ४. तेजेन्द्र
                               छोरी- ४ बहिनी नाम थाहा भएन 
३१. हर्क बहादुर            छोरी मात्र- माक्ली, भोट्टी
३१. हस्तमान               ३२.१ पृथ्वी बहादुर  २. हर्क प्रसाद्  ३. हिक्मत बहादुर  ४. तिल बहादुर
                               छोरी- काली  

३२  औ पुस्ता 

३२. बौदमान               ३३.१ आइमान सिङ  २. नर बहादुर   ३. आगदल  ४. गुमान सिङ
३२. बल बहादुर          छोरीमात्र- ३ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. दल बहादुर           अपुताली
३२. चाचहाङ               ३३.१ पूर्ण बहादुर २. राज कुमार ३. बिनन्द ४. आनन्द  ५. जयनन्द (दल्सिङ पहाडमा छन् )  
                              छोरी- प्यक्ची
३२. जितमान             ३३.१ अमृत बहादुर
३२. जय बहादुर          ३३.१ सेर बहादुर    २. तेज बहादुर
                             छोरी- कुल्माया
३२. महासिङ             आसाम मा छन अरे
३२. हस्त बहादुर         छोरीमात्र- मनी, हाम्जुङ, पेचेङ्गी
३२. जसमान              ३३.१ जगत बहादुर  २. जङ्ग बहादुर
                             छोरी- ४ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. हाँस बहादुर          ३३.१ आजिहाङ
३२. नर वीर               ३३.१ महेन्द्र प्रसाद  २. हर्कजङ
                             छोरी- पद माया
३२. पुरुन्धो                ३३.१ हुल्लोकसिङ   २. लाखधोज
                              छोरी- ३ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. सारमुखी              आसाम मा छन अरे
३२. भारमुखी              ३३.१ तेज बहादुर  २. ओजेन्द्र
                              छोरी- प्याक्ची
३२. पदम बहादुर         आसाम मा छन अरे
३२. जस वीर              केही थाहा छैन
३२. ढाकाबरे                छोरीमात्र- सानी
३२. दिल बहादुर          ३३.१ उत्तर कुमार  (धरान मा छन् )   
                              छोरी- ३ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. इन्द्र बहादुर          ३३.१ हर्क बहादुर  २. शिव (मोरङ पथ्रिमा छन् )
३२. नन्द प्रसाद           ३३.१ राजु          २. राजेन्द्र (झापा टोपगाछिमा छन् )
                               छोरी- एक नाम थाहा भएन
३२. जब्रे                     छोरीमात्र- नेप्टी
३२. वीर बहादुर            ३३.१ मते         २. कृष्ण बहादुर
                               छोरी- गङ्गा, जमुना, कैंली
३२. रन्धोज                 ३३.१ गोबिन्द    २. खड्का बहादुर
                               छोरी- तुर्माया, थुप्री, काली   
३२. रत्न बहादुर            ३३.१ पेपराज
                               छोरी- खिन्माया, पेम्माया, सानीमाया, कैँली
३२. भक्त बहादुर           ३३.१ जगत बहादुर
                               छोरी- नेप्टी, पती
३२. हँस बहादुर            ३३.१ दुर्गा बहादुर    २. डेक बहादुर
                               छोरी- २ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. तेज बहादुर           ३३.१ डिल्ली बहादुर  २. जगत बहादुर  ३. बखत बहादुर
                               छोरी- २ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. फैबुन्दे                  छोरीमात्र- रुन्ची, कान्छी
३२. हर्क बहादुर            ३३.१ मिते   २. प्रकाश  ३. मन कुमार (मोरङ धाद्रामा छन् )
                               छोरी- लाली, माक्ख्रक, सानी, कैँली, कान्छी
३२. हेम बहादुर            ३३.१ रुपेन्द्र  २. भूपेन्द्र  ३. तुल्सी ४. देबेन्द्र  ५. राम कुमार  ६. अर्जुन
                               छोरी- मट्टेङ, माइली, कान्छी
३२. बुद्ध राज               ३३.१ बिष्णु कुमार    २. प्रकाश 
                                छोरी- २ बहिनी नाम थाहा भएन
३२. तेजेन्द्र                  ३३.१ उत्तम              २. होम बहादुर   ३. बाल
३२. पृथ्वी बहादुर           ३३.१ भीमाने  (झापा खुनाबारी मा छन् )
३२. हर्क प्रसाद              ३३.१ भबिन्द्र
                                छोरी- गोरी, कान्छी
३२. हिक्मत बहादुर        ३३.१ देउ राज          २. पूर्ण कुबिर    ३. भीम राज ४. बुद्ध राज
३२. तिल प्रसाद            छोरीमात्र - भिमा

३३  औ पुस्ता

३३. आइमानसिङ          अपुताली
३३. नर बहादुर             ३४.१ धनसिङ        २. नन्द कुमार
                                छोरी- छेकि
३३. आगदल                ३४.१ चन्द्र बहादुर २. पञ्च कर्ण      ३. टेक बहादुर
                                छोरी- भेन्टी, थुप्री, काली
३३. गुमानसिङ             अपुताली
३३. पूर्ण बहादुर            ३४.१ बिरेन्द्र         २. देबेन (पान्मारी, सुन्सरी मा छन् )
                               छोरी- झमक्का, सन्तोष, सैँली, कान्छी
३३. राज कुमार            ३४.१ बिष्णु कुमार २. भाबना         ३. फरिन्द्र     ४. युबराज   ५. टेकिन
                               छोरी- धनुषा, माइली, सैँली
३३. आनन्द                 ३४.१ रितिक (दल्सिङ पहाडमा छन् )
३३. बिनान्द
३३. जयनन्द
३३. अमृत बहादुर         ३४.१ धन बहादुर  २. महेन्द्र   ३. योगेन्द्र
                              छोरी- कृष्ण, दुर्गा, असारी, कमला, कान्छी
३३. सेर बहादुर            ३४.१ डिक बहादुर  २. हेम बहादुर  ३. कुमार (मोरङ पथ्रिमा छन् ) 
                              छोरी- माइली, सैँली, कैँली
३३. तेज बहादुर           ३४.१ युब राज      २. दुर्गा बहादुर   ३. शन्सारे
                              छोरी- नेप्टी, च्यखुरी, कान्छी
३३. जगत बहादुर         ३४.१ धन बहादुर   २ . मान बहादुर  ३. भागअत बहादुर
                              छोरी- नाम थाहा भएन
३३. जङ्ग बहादुर         ३४.१ अर्जुन
                              छोरी- नाम थाहा भएन
३३. आजिहाङ              (पर्देश गएको कहाँछ थाहा छैन)  
३३. महेन्द्र प्रसाद        ३४.१ जगन किरण  २. हिमाल      ३. एक राज   पूर्ण बहादुर
                             छोरी- कबिता
३३. हर्कजङ                ३४.१ मुकुम्हाङ (धरान हाल UK मा छन् )
                             छोरी- भद्र कला
३३. हुलोकसिङ            ३४.१ टेक मान      २. राजेन्द्र     ३. राज कुमार      ४. राज
                             छोरी- थाहा भएन
३३. लाख धोज           ३४.१ धन बहादुर  
                             छोरी- सोमबारी                               
३३. तेज बहादुर          ३४.१ लेके           २. सोम        ३. दयानाथ (मोरङ काली झोडामा छन् )
३३. ओजेन्द्र               ३४.१ मणी शंखर २. कुबिर      ३. धन बहादुर
                             छोरी- नाम थाहा भएन
३३. उत्तर कुमार         छोरी- इक्सा, निङ्वा
३३. हर्क बहादुर          (२ आर जि आर)
३३. शिव                  छोरा छोरी नाम थाहा भएन
३३. राजु                  तोप्गाछी झापामा छन् 
३३. राजेन्द्र                 ,,
३३. मते                  पर्देश गएको कहाँ छ थाहा भएन
३३. कृष्ण बहादुर       ३४.१ धन प्रसाद    २. सिद्धी मान
                            छोरी- हाङ्मा, अरु थाहा भएन
३३. गोबिन्द             ३४.१ घन राज       २. टेक मान  ३. देउ मान
                            छोरी- कुमारी, बच्छे
३३. खड्क बहादुर      ३४.१ खोम बहादुर २. शुरेन्द्र     3. बिरेन्द्र
                            छोरी- नर माया, अरुको नाम था भएन
३३. पेपराज              ३४.१ देव भवन  (धरान हाल UK मा छन् )
३३. जगत बहादुर      ३४.१ टुक राज      २. मान बहादुर
३३. दुर्गा बहादुर         ३४.१ खगेन्द्र        २. सुनिल     ३. कान्छाको था भएन
३३. डेक बहादुर
३३. डिल्ली बहादुर      ३४.१ कुमार (संखुवासभा आँखिभुँइमा छन् )  
३३. जगत बहादुर
३३. बखत बहादुर       ३४.१ आकाश       २. नाम था भएन (धरानमा छन् )
३३. मिते                  (मधेश धाद्रा मोरङ मा छन् )
३३. प्रकाश
३३. मन कुमार
३३. रुपेन्द्र                ३४.१ सम्मेतहाङ्
३३. भूपेन्द्र
३३. तुलसी     
३३. देबेन्द्र
३३. राम कुमार
३३. अर्जुन
३३. बिष्णु कुमार        (छोरा छोरीको नाम थाहा भएन)
३३. प्रकाश
३३. उत्तम                  (KTM मा छन् )
३३. होम बहादुर
३३. बाल
३३. भीमाने                (खुनाबारी झापामा छन् )
३३. भबिन्द्र
३३. देउ राज
३३. पूर्ण कुबिर
३३. भीम राज
३३. बुद्ध राज

३४  औ पुस्ता

३४. धन्सिङ               ३५.१ मुकुन्द         २. लाल बहादुर     ३. डम्बर धोज   ४. दुर्गा बहादुर
                             छोरी- एक नाम थाहा भएन
३४. नन्दकुमार           ३५.१ राजेन्द्र          २.  भिम बहादुर   ३. नाम थाहा भएन
                             छोरी- नाम था भएन
३४. चन्द्र बहादुर         ३५.१ कृष्ण बहादुर २. चुनाप्सिङ       ३. नाम था भएन
                             छोरी- हङ्कङ
३४. पञ्च कर्ण           ३५.१ भोग बहादुर   २. दिल बहादुर    ३. राम कुमार
३४. टेक बहादुर          ३५.१ तेज कुमार    २. मणी कुमार    ३. विजय
३४. बिरेन्द्र
३४. देबेन
३४. बिष्णु कुमार
३४. भवन
३४. फरिन्द्र
३४. युब राज
३४. टेकिन
३४. रितिक
३४. धन बहादुर
३४. महेन्द्र
३४. लोकेन्द्र
३४. डिक बहादुर          ३५.१ शुमन    २. नाम था भएन
३४. हेम बहादुर
३४. कुमार
३४. युब राज              ३५.१ राजेन्द्र
३४. दुर्गा बहादुर   
३४. शन्सारे
३४. धन बहादुर
३४. मान बहादुर
३४. भगत बहादुर
३४. अर्जुन
३४  जगन किरण         ३५.१ जितेन
                               छोरीको नाम थाहा भएन
३४. हिमाल                 ३५.१ राम     २. लक्षमण
                               छोरीको नाम थाहा भएन
३४. एक राज
३४. पूर्ण बहादुर
३४. मुकुम्हाङ
३४. टेक मान
३४. राजेन्द्र
३४. राज कुमार
३४. राज
३४. धन बहादुर
३४. लेके                     छोरा छोरी हला नाम था छैन (मरङ काली झोडामा छन् )
३४. सोम
३४. दया नाथ
३४. मनिशंकर
३४. कुबिर
३४. धन बहादुर
३४. धन प्रसाद
३४. सिद्धी मान
३४. घन राज
३४. टेक मान
३४. देउ मान                (छोरा छोरीको नाम थाहा भएन)
३४. खोम बहादुर
३४. शुरेन्द्र
३४. बिरेन्द्र
३४. देव भवन
३४. टुक राज
३४. मान बहादुर
३४. खगेन्द्र
३४. सुनिल
३४. कुमार
३४. आकाश
३४. सम्मेतहाङ्

३५  औ पुस्ता

३५. मुकुन्द                 (पर्देश गएको आको छैन)
३५. लाल बहादुर          ३६.१ प्रदिप
३५. डम्बर धोज
३५. दुर्गा बहादुर
३५. राजेन्द्र
३५. भीम बहादुर
३५. कृष्ण बहादुर
३५. चुनाव सिङ
३५. भोग बहादुर
३५. दिल बहादुर
३५. राम कुमार
३५. तेज कुमार
३५. मणी कुमार
३५. जीवन
३५. सुमन
३५. राजेन्द्र
३५. जितेन
३५. राम
३५. लक्षमन

३६  औ पुस्ता

३६. प्रदिप
 

Lasune bata chhutti Puldhung ma basne Kurumbang bangsa

२८. बय वीर                    २९.१ चित राज
२९. चित राज                  ३०.१ जस मुखी
३०. जस मुखी                  ३१.१ हँस गुरु
३१. हँस गुरु                     ३२.१ कृष्ण बहादुर
३२. कृष्ण बहादुर               ३३.१ उत्तर कुमार
३३. उत्तर कुमार                ३४.१ बखत बहादुर    २. दिल बिक्रम    ३. जगत बहादुर     ४. योगेन्द्र
                                   छोरी- एउटा नाम थाहा भएन
३४ औ पुस्ता                          
३४. बखत बहादुर              -हुनेवाला
३४. दिल बिक्रम                ३५.१ राज बहादुर      २. देउमान    ३. देव राज     ४. दल बहादुर
                                   छोरी- थाहा भएन
३४. जगत बहादुर              ३५.१ सन्तोष   
३४. योगेन्द्र                     ३५.१ विशाल (हाल काठमाडौं मा छन् )
३५ औ पुस्ता
३५. राज बहादुर        
३५. देउमान
३५. देव राज              
३५. दल बहादुर
३५. सन्तोष
३५. विशाल

Lasune bata chhutti Sikkhima gai basne Kurumbang Bangsa

२८. पृथ्वी वीर                 २९.१ जय रुप        २. मेयुङ

२९. औ पुस्ता

२९. जय रुप                   ३०.१ मनोरथ          २. हर्क राज
२९. मेयुङ                       ३०.१ तुंमले

३०  औ पुस्ता

३०. मनोरथ                     ३१.१ शुक बहादुर      २. खड्क बहादुर
३०. हर्क राज                    अपुताली
३०. तुंमले                       सन्तान थाहा भएन

३१ औ पुस्ता

३१. शुक बहादुर                ३२.१ पदम बहादुर     २. उमानाथ
३१. खड्का बहादुर             अपुताली 

३२.  औ पुस्ता 

३२. पदम बहादुर             अपुताली
३२. उमानाथ                  ३३.१ राम शुलभ       २. हेम कुमार     ३. नबिनद्र      ४. प्रमोद

३३  औ पुस्ता 

३३. राम शुलभ
३३. हेम कुमार
३३. नबिनद्र 
३३. प्रमोद 

यो भन्दा उत्ता थाहा भएन !

Bharat Sikkhim daramden ma basne Kurubang Bangsa

भारत सिक्खिम दराम देन मा बस्ने कुरुबाङ बंश
 

१. देशान सिङ

२. फर्त मान               ३.१ परण सिङ    २. रणमुखी     ३. ठुटे (आसाम मा छन)  

३. परण सिङ             ४.१ कुन्दा हाङ    २. बोली राज
३. रण मुखी              फर्केर आए तर कहाँ आए थाहा भएन (पाँच थर वा तेह्रथुम)
३. ठुटे                     आसाम मा छन

४. कुन्दा हाङ             ५.१ हर्क बहादुर    २. भगी रथ   ३. नगी रथ
४. बोली राज              ५.१ बोल मान

५. हर्क बहादुर            ६.१ गोपी लाल    २. लौमैना
५. भगी रथ               ६.१ श्री खन्डे
५. नगी रथ               थाहा भएन
५. बोल मान             ६.१ जित बहादुर  २. धन वीर

६. गोपिलाल              ७.१ सेर बहादुर   २. सिङ्ग बहादुर
६. लौमैना                ७.१ मंगल सिङ  २. चुम हाङ     ३. चन्द्र बहादुर  ४. हस्त बहादुर
६. श्री खण्डे              ७.१ हर्क बहादुर  २. उत्तर सिङ   ३. दिल बहादुर ४. ज्ञान सिङ  ५. कर्ण बहादुर
६. जित बहादुर          ७.१ बल बहादुर
६. धन वीर              ७.१ धोजे       २. नेप्टे

७. सेर बहादुर           ८.१ अकिल प्रशाद २. देउ मान   ३. दिवश
७. सिङ्ग बहादुर        ८.१ सुमन      २. सुरेस      ३. खुरेस
७. मंगल सिङ           ८.१ डोरो मान
७. चुम हाङ              ८.१ इन्द्र हाङ    २. देउ हाङ    ३. बिना हाङ
७. चन्द्र बहादुर          ८.१ बिनोद
७. हस्त बहादुर          दुई भाइ नाम थाहा भएन
७. हर्क बहादुर           नाम थाहा भएन
७. उत्तर सिङ                 ,,
७. दिल बहादुर               ,,
७. ज्ञान सिङ                 ,,
७. कर्ण बहादुर               ,,
७. बल बहादुर           ८.१ हर्क वीर     २. धन वीर  ३. चन्द्र बहादुर
७. धोजे                   ८.१ मैत लाल
७. नेप्टे                   एक भाइ नाम थाहा भएन

८. अकिल प्रशाद         थाहा भएन
८. देउमान                   ,,
८. दिवश                     ,,
८. सुमन                     ,,
८. सुरेस                      ,,
८. खुरेस                      ,,
८. डोरो मान                 ,,
८. इन्द्र हाङ                 ,,
८. देउ हाङ                  ,,
८. बिना हाङ                ,,
८. बिनोद                     ,,
८. हर्क वीर               ९.१ भीम  बहादुर
८. धन वीर               थाहा भएन     
८. चन्द्र बहादुर          ९.१ अमृत बहादुर   २. शिव कुमार
८. मैत लाल             थाहा भएन

९. भीम बहादुर          थाहा भएन
९. बुद्धि हाङ                   ,,
९. भीम बहादुर               ,,
९. अमृत बहादुर              ,,
९. शिव कुमार                ,,
९. कुल बहादुर           १०.१ कुबेर सिङ    २. प्रकाश
९. पूर्ण सिङ              थाहा भएन                

१०. कुबेर सिङ
१०. प्रकाश

रण मुखी को सन्तान  (फर्के को)

३. रण मुखी

४. तेज मान

५. कलु सिङ            ६.१ डिल्ली हाङ  २. लक्ष्मण कुमार ३. देवी लाल ४. खड्का बहादुर ५. डम्बर बहादुर

६. डिल्ली हाङ          ७.१ अम्बर कुमार २. खिन प्रसाद ३. सुर्य हाङ  ४. लीला हाङ
६. लक्ष्मण               थाहा भएन
६. देवी लाल                 ,,
६. खड्क बहादुर             ,,
६. डम्बर बहादुर             ,,

७. अम्बर कुमार        थाहा भएन
७. खिन प्रसाद             ,,
७. सूर्य हाङ                 ,,
७. लीला हाङ               ,,

सिक्खिम बस्ने दाजु भाइ ले मुक्ख्य तेह्रथुम सिम्ले पक्लबाङ बंश संग जोड्ने प्रयास गर्नु होला। 

kalempong ko Kurumbang Bangsa

इन्डिया, कालेम्पोङ, लवर डुङ्ग्रा बस्ती मा ७ घर कुरुम्बाङ छन् , उहाँहरुको भनाइ

अनुसार सिम्लेबाट गएको र बाबु, बाजे, छोरा नाती को नाम निम्न अनुसार छ ।

बुध वीर कुरुम्बाङ को छोरा २ भाइ 
          बिर्ख बहादुर (बगालेमा छन् )
          धनराज
धनराज को छोरा ४ भाइ 
          तक्सङ्बा (बग्रकोट तिर गए)
          भिम्सेन  (फोदोङमा खस्यो)
          धनमान
          कालुसिङ  (कहाँ गए थाहा भएन)
धनमान को छोरा ४  भाइ
          तोत हाङ
          लाहाङ
          भगी हाङ
          बुध हाङ
तोता हाङ को छोरा १ भाइ   
          नाम टिप्न छुटे छ
उसको छोरा १ भाइ 
        
लाहाङ को छोरा ४  भाइ   
          १ ...
          २ ...
          ३ ...
          ४ ...
१ नम्बर को छोरा १  भाइ
          १ ....

भगी हाङ को छोरा ३  भाइ
          पुन्य प्रसाद
          हेम प्रसाद
          नरेन   (छोरा भएको थिएन)
पुन्य प्रसाद को छोरा  २  भाइ
          १ ...
          २ ...

हेम प्रसाद को छोरा २  भाइ
          १ ...
          २ ...
बुध हाङ को छोरा ६ भाइ
          धन कुमार 
          खेम बहादुर 
          सुरेन 
          महेन्द्र 
          जीवन 
          प्ररण

धन कुमार को छोरा १ भाइ 
            १ भाइ     
   
खेम बहादुर को छोरा २  भाइ
           १ ...
           २ ... 
खेमको छोरा जेठाको छोरा २ भाइ 
           अजित
           सुरज

सुरेन को छोरा १ भाइ    
          १ ...


भगी हाङ संग उहाँकै निवास मा विक्रम सम्बात २०६०। ०४ । २६ मा कुरा कानी भएको थियो, उहाँ  त्यस समय ७७ वर्षको हुनु हुन्थ्यो ।
कुरा कानी लेखक  । 

अर्को

पश्चिम सिक्खिम कालुक बर्मेकको नजिक डाँडा गाउँ रुङ्दुमा २ घर कुरुम्बाङ छन । सन १९ । ०८ ।

२००३ मा त्यहाँ पुगेको थिए तर भेट वार्ता भएन । 

देश बिदेस मा भएका दाजु भाइहरुले मुख्य वंश संग जोड्ने प्रयास गर्नु होला  

Click here for bangsawali collection form.

घर सङ्ख्याको तथ्याङ्क

विभिन्न ठाउँमा बस्नु भएका कुरुम्बाङहरुको घर संख्या को विवरण

१.      तेह्रथुमा जिल्लाको :  
                  सिम्लेमा                   १६५ घर 
                  लसुनेमा                     २४ घर  
                  अम्फुवामा                    3  घर 
                  एङ्गुवा इस्पोमा              २ घर
 
                  जम्मा                    १९४ घर

         
२.     पाँचथर जिल्लाको :
                 हाङ्गम्फिक्वामा            १२४ घर 
                 वसाँग्गुमा                     ६५ घर 
                 आरबोटे                         ४७ घर 
                 लुङ्ग्रुप्पामा                     ४  घर
                 याङ्नाममा                      ३ घर


                जम्मा                       २४३ घर 

३.     सुन्सरी जिल्लाको :   
                 धरानमा                         १५ घर
                 बकलौरिमा                       ७ घर    
                 पञ्चायनझोडामा                ४ घर 
                 पानमरीमा                       २ घर

                जम्मा                          २७ घर

४.      झापा जिल्लाको : 
                सतासी धाममा                    ४ घर 
                जलथलमा                          १ घर 
                शनिश्चरेमा                          १ घर 
                मेची नगर पालिकामा            २ घर 
                धरम पुरमा                         ४ घर 
                शिवगन्जमा                        २ घर 
                अन्य ठाउँ गरी                    ५५ घर

                जम्मा                              ६९ घर   

५.     इलामा जिल्लाको :
                 चुलाचुलीमा                        १६ घर 
                 गजरमुखी बाजोगरामा            २ घर

                जम्मा                             १८ घर

६.      मोरङ्ग जिल्लाको :

                विभिन्न  ठाउँमा गरी :

                जम्मा                            ६९ घर

७.    संखुवासभा जिल्लाको :
               आँखीभूई फुर्केसल्लामा     घर

जम्मा नेपालको  कुल घर संख्या  ६३१  घर 

आदरणीय दाजु भाइ कुरुम्बाङ बन्धुहरुमा यो अनुरोध गर्दछुकी कुरुम्बाङहरुको घर संख्याको विषयमा मुख्य ठाउँ राजधनी काठमण्डौ, ललितपुर र  भक्तपुर मा बस्ने दाजू भाइहरुको सङ्कलन हुन सकेन त्यसैले क्षमा माग्दै यस्ता खोज मुलक विषयहरु तपाईहरुले पठाइ सहयोग गरिदिनु भए सुनमा सुगन्ध हुने छ ।